Toyota

Menu

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Hybrid

โตโยต้าให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การออกแบบยานยนต์ภายใต้แนวคิดรักษ์โลก โดยการลดการใช้พลังงานและการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ ควบคู่ไปกับการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และจากความมุ่งมั่นดังกล่าวได้ผลักดันให้โตโยต้าเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายแรกของโลก ที่สามารถผลิตรถยนต์ไฮบริด (Hybrid) ที่ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและลดมลพิษในอากาศ ออกจำหน่ายในตลาดภายใต้ชื่อ "พริอุส (Prius)" ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการสร้างสรรค์นวัตกรรมยานยนต์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

หลักการทำงานของระบบไฮบริด

ระบบไฮบริดของโตโยต้า หรือ Hybrid Synergy Drive ซึ่งเป็นระบบไฮบริดเต็มรูปแบบ (FULL HYBRID) ซึ่งได้รับการออกแบบให้เครื่องยนต์เบนซินและมอเตอรไฟฟ้ากำลังสูง ทำงานผสานพลังกันอย่างสมบูรณแบบ และสามารถขับเคลื่อนได้แม้ใช้พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การทำงานของระบบ Hybrid Synergy Drive จะแตกต่างกันออกไปตามสภาวะการขับขี่ดังนี้

  • ขณะออกตัวระบบ FULL HYBRID จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว โดยใช้พลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
  • ขณะเร่งแซงหรือขึ้นทางชัน เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าจะทำงานร่วมกันอย่างเต็มกำลังทำให้ได้อัตราเร่งสูงสุด แรงทันใจแบบทวีคูณมากกว่ารถยนต์เครื่องยนต์เบนซินปกติ
  • การขับขี่ด้วยความเร็วคงที่ เครื่องยนต์จะหยุดการทำงานและขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ใช้เพียงพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไฮบริด เพื่อช่วยประหยัดน้ำมันได้เต็มประสิทธิภาพ
  • และเมื่อเหยียบเบรกชะลอและหยุดรถขณะติดไฟแดง เครื่องยนต์จะหยุดการทำงาน หยุดการใช้เชื้อเพลิงจึงช่วยประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยมลพิษได้อย่างดีเยี่ยม รวมทั้งมีการแปลงพลังจลน์ที่เกิดขึ้นให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ส่งไปเก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่ไฮบริดสำหรับใช้งานต่อไป
  • การขับขี่ด้วยความเร็วปานกลางไม่เกิน 65 กม./ชม.รถยนต์ไฮบริดของโตโยต้า สามารถขับเคลื่อนด้วยโหมดไฟฟ้าโดยมีเครื่องยนต์เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อช่วยเสริมการขับเคลื่อน

ระบบไฮบริด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบไฮบริดนับเป็นระบบขับเคลื่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน โดยเฉพาะในจังหวะการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ในสภาพการจราจรติดขัดหรือในการจอดรอไฟแดงซึ่งเครื่องยนต์จะหยุดทำงาน จึงทำให้ไม่มีการปล่อยไอเสียสู่อากาศ ช่วยลดมลพิษได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดย Camry Hybrid มีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) น้อยกว่ารถยนต์เครื่องยนต์เบนซินขนาด 2.5 ลิตรทั่วไป ถึง 55 กรัม/กม. ซึ่งปริมาณไอเสียที่ลดลงดังกล่าว เปรียบเทียบได้กับการปลูกต้นไม้กว่า 100 ต้นต่อปี เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน เมื่อหลีกเลี่ยงที่จะใช้รถยนต์ไม่ได้ การเลือกใช้รถยนต์ไฮบริดก็คือการรักษ์โลก ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
*ทดสอบตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
**ใช้รถยนต์เป็นระยะทาง 33,000 กิโลเมตรต่อปี อัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยของต้นไม้
1 ต้นคือ 1,511 กรัม/เดือน หรือ 40 ปอนด์/ปี : ข้อมูลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.th

20 ปีผ่านไปจากครั้งที่โตโยต้าได้เปิดตัวรถยนต์ไฮบริดคันแรกของโลก ในปัจจุบันโตโยต้ามียอดจำหน่ายสะสมรถยนต์โตโยต้าไฮบริดทั่วโลก สูงกว่า 10,000,000 คัน เมื่อเปรียบเทียบว่าผู้ใช้รถยนต์โตโยต้าไฮบริด 1 คัน สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปได้ประมาณ 10.6 ตัน*

การใช้รถยนต์โตโยต้าไฮบริดกว่า 10 ล้านคันทั่วโลกนั้นสามารถส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นจำนวนมหาศาลโตโยต้าขอขอบคุณผู้ใช้รถยนต์โตโยต้าไฮบริด ทุกคนทั่วโลก ที่ร่วมกันสร้างสิ่งดีๆต่อสิ่งแวดล้อม
*เทียบระยะการใช้งานทั้งชีวิตของรถยนต์โตโยต้าไฮบริด 1 คัน อยู่ที่ 100,000 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทางเฉลี่ยของรถยนต์ในขนาดและประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกัน

กลับสู่หน้าหลัก