Toyota

Menu

นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

โตโยต้า ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งพัฒนายานยนต์

สืบเนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของโลกในศตวรรษที่ 20 การเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณของประชากรโลกและรถยนต์ ส่งผลให้มีการใช้พลังงานฟอสซิลมากขึ้นอย่างมหาศาล

ปัจจุบันเราต้องเผชิญกับความท้าทาย 3 ประการ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็คือการค้นหาพลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนน้ำมัน การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการป้องกันมลพิษทางอากาศ

อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีไฮบริด คือหัวใจหลักในการพัฒนายานยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม และโตโยต้าได้ทำการพัฒนาอย่างจริงจังเพื่อลดต้นทุน และสามารถใช้ได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองความต้องการให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุด

โตโยต้า เน้นการพัฒนายานยนต์แบบครบวงจร

โตโยต้ามุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นปรับปรุงระบบส่งกำลังให้มีสมรรถนะดีขึ้น การลดน้ำหนักรถยนต์และการควบคุมการจัดการพลังงานโดยเทคโนโลยี เพื่อประหยัดน้ำมันแบบบูรณาการ อาทิ การควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิง ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ เป็นต้น

มุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์แบบของยานยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อมโตโยต้า มีประวัติอันยาวนานและต่อเนื่องในการพัฒนาไม่ว่าจะระบบเครื่องยนต์ทั่วไป ครอบคลุมตั้งแต่เครื่องยนต์เบนซินสันดาปภายในระบบหัวฉีด ไดเร็กอินเจคชั่น เครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรล ไดเร็กอินเจคชั่น รวมถึงการพัฒนาเครื่องยนต์สำหรับพลังงานทางเลือก อาทิ แก๊สธรรมชาติ (CNG) หรือพลังงานไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ในเดือนธันวาคม 2002 เราได้วางจำหน่ายโตโยต้า FCHV แบบจำกัดจำนวน ซึ่งเป็นยานยนต์เซลล์เชื้อเพลิงขับเคลื่อนด้วยพลังไฮโดรเจนความดันสูง

กลับสู่หน้าหลัก