Toyota

Menu

รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า หรือรถอีวี (EV)

ปลอดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำงานโดยใช้ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว

รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถอีวีวิ่งด้วยมอเตอร์โดยใช้ไฟฟ้าที่ชาร์จเก็บไว้จากแหล่งพลังงานภายนอก เนื่องจากไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง รถอีวีจึงไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซที่เป็นมลภาวะขณะทำงาน โตโยต้าตั้งเป้าพัฒนารถอีวีให้เป็นส่วนหนึ่งของสายการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (อีโคคาร์) ซึ่งเป็นทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต ทั้งนี้โตโยต้ามุ่งมั่นทำงานวิจัยเพื่อปรับปรุงตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดที่เผชิญในปัจจุบัน

รถยนต์ไฮบริดแบบปลั๊กอิน หรือพีเอชวี (PHV)

ต่อยอดจากรถยนต์ไฮบริด สู่การเป็น รถแถวหน้าของอีโคคาร์รุ่นต่อไป

รถยนต์ไฮบริดแบบปลั๊กอินคือการผสานระบบที่ใช้ในรถยนต์ไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน กล่าวคือใช้ทั้งเครื่องยนต์และไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ โดยรถรุ่นนี้สามารถชาร์จไฟและเก็บไฟในแบตเตอรี่ได้มากขึ้น ผู้ใช้รถไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดอีกต่อไป เดินทางไปไหนด้วยความมั่นใจไม่ว่าระยะทางจะใกล้หรือไกล

ใช้โหมดไฟฟ้าเมื่อเดินทางในแต่ละวันทำงานและโหมดไฮบริดเมื่อเดินทางไกล

แม้ว่าแบตเตอรี่จะหมด รถยนต์ยังวิ่งต่อได้ด้วยโหมดไฮบริด ไม่ว่าระยะทางจะไกลแค่ไหน หมดกังวลเรื่องแบตเตอรี่

เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานในบ้าน

โตโยต้าได้คิดค้นระบบอัจฉริยะที่สามารถควบคุมการชาร์จไฟให้รถยนต์ไฮบริด โดยใช้กระแสไฟฟ้าภายในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค้นคว้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการจัดสรรพลังงานที่ครอบคลุมทั้งการผลิต อนุรักษ์และจัดเก็บพลังงาน

รถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงขุมพลังงานแห่งอนาคต หรือรถเอฟซีวี (FCV)

รถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงจากไฮโดรเจนมีศักยภาพในการปฏิวัติโลกยานยนต์ ปัจจุบันนี้นานาประเทศเร่งศึกษาหาวิธีในการนำพลังงานจากไฮโดรเจนมาใช้เป็นเชื้อเพลิง ไฮโดรเจนเป็นธาตุที่พบได้ทั่วไปและมีมากที่สุดในจักรวาล และจัดเป็นเชื้อเพลิงสะอาดอีกด้วย โตโยต้าตระหนักถึงความสำคัญนี้ และเร่งค้นคว้าพัฒนาและผลิตรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิง เราเชื่่อมั่นว่าไฮโดรเจนเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม และเทคโนโลยียานยนต์ในห้วงร้อยปีนับจากนี้

สร้างสังคมพึ่งพาพลังงานจากไฮโดรเจน

ปลอดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

การใชัไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไม่ก่อให้เกิดก๊าซมลภาวะ หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปฏิกิริยาเคมีนี้ H2 + 1/2O2 -------> HO บอกเราว่าเรากำลังมุ่งสู่อนาคตที่สดใส

  • ผลิตได้จากแหล่งพลังงาน หลากหลาย

    เนื่องจากไฮโดรเจนผลิตได้จากแหล่งหลังงานที่หลากหลาย ถือว่าเป็นข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างไฮโดรเจนและเชื้อเพลิงฟอสซิล จึงหมดห่วงเรื่องแหล่งทรัพยกร เรามีความมั่นคงทางด้านทรัพยากรที่จะนำมาใช้ผลิตไฮโดรเจน

  • ผลิตได้โดยชุมชนสำหรับ ชุมชน

    เมื่อนำไฟฟ้าที่ผลิตมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (เช่น ลม และแสงอาทิตย์) มาใช้ในการทำให้มีปฏิกิริยาเคมี เราจะได้ไฮโดรเจนและสามารถจัดเก็บไฮโดรเจนนั้นเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงต่อไป ทั้งนี้สามารถลดการสูญเสียได้โดนส่งไฟฟ้าส่วนเกินกลับคืนสู่ระบบ การจัดสรรพลังงานในลักษณะดังกล่าวยังช่วยลดความเสี่ยงด้านพลังงานในพื้นที่ห่างไกล หรือชุมชนบนเกาะต่าง ๆ

  • ลดความผันผวนที่เกิดจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน

    ปริมาณพลังงานที่ได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมักมีความผันผวน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การใช้ไฟฟ้าเพื่อผลิตไฮโดรเจนไว้ใช้เป็นเชื้อเพลิง จึงเป็นหลักประกันว่าเรามีเชื้อเพลิงที่สามารถจัดเก็บง่ายและสามารถขนส่งไปใช้ในที่ต่าง ๆ ตามความต้องการ

กลับสู่หน้าหลัก