ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับเงินคืนเข้าบัญชี

1. สงวนสิทธิสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตวีซ่าแพลทินัม โตโยต้า ที่ใช้บริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศที่ร่วมรายการ โดยสะสมยอดใช้จ่ายภายในเดือน และลงทะเบียนทาง SMS พิมพ์ข้อความ BBLTM เว้นวรรค ตามด้วยเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712922 เพื่อขอใช้สิทธิรับเครดิตเงินคืน (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนตอบกลับทาง SMS และโปรดเก็บ SMS ยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน (รับสิทธิเฉพาะเดือนที่ทำรายการส่ง SMS ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.–31 ธ.ค. 2561 เท่านั้น)

2. ผู้ถือบัตรลงทะเบียนรับเงินคืนทาง SMS เพื่อรับสิทธิเฉพาะเดือนที่ส่ง SMS และภายในเดือนที่ทำการใช้บริการเท่านั้น เช่น ใช้บริการวันที่ 15 พ.ค. 2561 ต้องลงทะเบียน SMS ภายใน 1-31 พ.ค. 2561 เท่านั้น และหากเข้าใช้บริการในเดือน กันยายน ต้องทำการส่ง SMS อีกครั้งภายใน 1-30 กันยายน 2561

3. เกณฑ์การคำนวณยอดเงินคืน
  1. คืนเงิน 12% จากยอดใช้จ่าย หลังหักส่วนลดเรียบร้อยแล้ว
  2. จำนวนเงินคืนรวมสูงสุด ไม่เกิน 500 บาทต่อบัตรต่อเดือน
4. ธนาคารจะทำการรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียน SMS ทุกสิ้นเดือนปฎิทิน เพื่อนำมาคำนวณให้เครดิตเงินคืนตามรายการโปรโมชั่น และทำการเครดิตเงินคืนภายใน 2 รอบบัญชีถัดไป โดยจะแสดงในใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตรายเดือน

5. บัตรที่สามารถเข้าร่วมรายการจะต้องเป็นบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัมโตโยต้าที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ ทั้งบัตรหลักหรือบัตรเสริมที่มีสถานภาพบัตรปกติ และไม่มีการผิดนัดชำระ ณ วันที่ธนาคารทำการคืนเงินให้

6. ธนาคารฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด