Toyota Contact Center 24 ชั่วโมง อยู่เคียงข้าง ดูแลคุณ โทร. 0-2386-2000

ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในทุกการติดต่อของลูกค้า “ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า” จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการด้านข้อมูล รวมทั้งรับฟังเสียงของลูกค้าเสมือนหนึ่งการให้บริการแบบ One Stop Service โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งมีการให้บริการดังนี้

 • บริการข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายและหลังการจำหน่ายโตโยต้า
 • ให้ความรู้และแนะนำข้อมูลเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์โตโยต้าเบื้องต้น จากเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญโดยเฉพาะ
 • รับฟังข้อแนะนำของลูกค้าเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านรถยนต์ ในกรณีลูกค้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สะดวกในการใช้รถยนต์ เช่น แบตเตอรี่หมดระหว่างเดินทาง รถยนต์สตาร์ทไม่ติด ลืมกุญแจในห้องโดยสารและไม่สามารถเดินทางกลับเพื่อนำกุญแจสำรองมาเปิดได้ โดยศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า จะแนะนำการให้บริการเบื้องต้นกับลูกค้า พร้อมทั้งประสานงานเจ้าหน้าที่ออกช่วยเหลือลูกค้ายังสถานที่ต่างๆ เมื่อลูกค้าแจ้งความประสงค์* *(ศูนย์บริการโตโยต้า หรือบริษัทช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน (Roadside Assistance) จะทำการประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นและแจ้งลูกค้าเพื่อขออนุมัติก่อนให้บริการทุกครั้ง)

ช่องทางการติดต่อ

 • สายตรง

  0-2386-2000


  โทรสาร

  0-2386-2021

 • เฉพาะต่างจังหวัด

  1800-238-444(โทรฟรี เฉพาะต่างจังหวัดจากโทรศัพท์เครื่องพื้นฐานเท่านั้น)

 • อีเมล์

  contactcenter@toyota.co.th

 • Line

  @toyotacontact