บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (TDEM)

ธุรกิจหลัก

วิจัยและพัฒนา, สนับสนุนการผลิต และจัดซื้อ

สถานที่ทำงาน

สำนักงานใหญ่บางบ่อ, สมุทรปราการ

วิสัยทัศน์

เป็นกลุ่มบริษัทยานยนต์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือและยอมรับ มากที่สุดระดับโลก

พันธกิจ

  • ให้การสนับสนุนสมาชิกกลุ่มโตโยต้าในภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคอื่นอย่างรวดเร็ว ตรงเวลา มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสูง
  • รวมสมาชิกกลุ่มโตโยต้าเข้าด้วยกัน และนำพาไป เพื่อบรรลุเป้าหมาย
  • เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การขาย และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ภายในภูมิภาค
  • ผนึกกำลังระหว่างโตโยต้า-ไดฮัทสุ เพื่อเพิ่มความ แข็งแกร่งในด้านวิศวกรรมและการสนับสนุนการผลิต