รถยนต์โตโยต้า เอทีฟ และ ยาริส
ได้รับรางวัลการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาวจาก ASEAN NCAP
ตามหลักเกณฑ์การประเมินแบบใหม่สำหรับปี 2560 - 2563
หลักเกณฑ์การประเมินแบบใหม่สําหรับปี พ.ศ. 2560 - 2563
โดยมีการประเมินจากการทดสอบการชนด้านหน้าแบบเยื้องศูนย์
(FRONTAL OFFSET IMPACT TEST),
การทดสอบการชนด้านข้าง (SIDE IMPACT TEST)
และการทดสอบการติดตั้งระบบยึดเหนี่ยวเด็กภายในรถ
(CHILD RESTRAINT SYSTEM - CRS) อีกทั้งยังมีการประเมิน
องค์ประกอบด้านความปลอดภัยอื่นๆ ของรถอีกด้วย
โดยรถยนต์โตโยต้า เอทีฟ และ ยาริส ประกอบด้วย
อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้นล่าสุดและติดตั้งมาในทุกรุ่น ได้แก่