ชุดสติ๊กเกอร์ตกแต่งซุ้มล้อ (สีแดง)

Flash Package

ชุดสติ๊กเกอร์ตกแต่งซุ้มล้อ (สีแดง) Tape Stripe, Over Fender (Red)

หมายเหตุ

● 1 ชุด มี 1 ชิ้น (1 คันใช้ 4 ชิ้น) ● ต้องติดตั้งร่วมกับชุดตกแต่งซุ้มล้อ (FLASH PACKAGE) ● ไม่สามารถติดตั้งร่วมกับชุดสติ๊กเกอร์ตกแต่ง ● ราคาไม่รวมค่าแรงติดตั้ง
FB Line
รหัสสินค้า

PC186-0D00Q-26

ราคา 280.00 บาท

Wish List
Yaris

รุ่นที่ติดตั้ง :

60th Anniversary

Sport

Sport Premium

X
หน้าหลัก