ความรู้เรื่องอุปกรณ์ตกแต่งแท้

หลักเกณฑ์การรับประกันคุณภาพอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์แท้โตโยต้า 20/07/2561

1.อุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งไปกับรถยนต์ใหม่ มี 2 ลักษณะดังนี้
  1.1 ติดตั้งจากโรงงาน
  1.2 ติดตั้งเพิ่มเติมโดยผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเท่านั้น โดยมีหลักเกณฑ์การรับประกันเท่ากับระยะเวลารับประกันรถยนต์โตโยต้าสูงสุด  ภายในระยะเวลา 36 เดือนหรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ถือเป็นการสิ้นสุดระยะการรับประกันตามตารางหลักเกณฑ์ข้อ 1 ข้างต้น


2.อุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งกับรถยนต์ที่ใช้งาน ซึ่งอยู่ในระยะรับประกัน โดยติดตั้งจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเท่านั้น ซึ่งมีหลักเกณฑ์การรับประกันเท่ากับระยะเวลารับประกันที่เหลืออยู่ของรถยนต์  แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนถือเป็นการสิ้นสุดระยะเวลารับประกันตามตารางหลักเกณฑ์ข้อ 2 ข้างต้น

3.อุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งกับรถยนต์ที่สิ้นสุดระยะรับประกันรถยนต์ โดยติดตั้งจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเท่านั้น ซึ่งมีหลักเกณฑ์การรับประกันสูงสุดเท่ากับ 12  เดือนหรือ 20,000  กิโลเมตร  แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนถือเป็นการสิ้นสุดระยะการรับประกันตามตารางหลัเกณฑ์ข้อ 3 ข้างต้น

Warranty 3 u0e1bu0e35 100u0e42u0e25.jpg