ความรู้เรื่องอุปกรณ์ตกแต่งแท้

อุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้า กับหลักการพัฒนาบนพื้นฐาน SQDR 28/07/2559

หลักการพัฒนาอุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้า SQDR 

หลักการพัฒนานี้เป็นสิ่งที่โตโยต้ายึดมั่นและให้ความสำคัญเสมอมาตั้งแต่การวิจัยตลาด การออกแบบ การทดสอบ รวมถึงบริการหลังการขายและการรับประกันสูงสุด3ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าโดยตรง รวมถึงการบอกเล่าต่อๆไปสู่่เพื่อนรอบข้างและครอบครัวของลูกค้าเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง