ความรู้เรื่องอุปกรณ์ตกแต่งแท้

ข้อแนะนำในการติดตั้งและการใช้งานผ้ายางและพรมปูพื้นรถยนต์ 15/11/2555

ความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะเรื่องการติดตั้งและการใช้งานผ้ายางและพรมปูพื้นรถยนต์ปัจจุบันลูกค้าส่วนมากติดตั้งและใช้งานไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของ บริษัทฯ และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในขณะขับขี่ได้ดังนั้นจึงขอแนะนำท่านลูกค้าผู้ใช้รถยนต์โตโยต้าทุกท่าน ในเรื่องการติดตั้งและการใช้งานของผ้ายางและพรมปูพื้นรถยนต์ที่ถูกต้อง

  1.   1. แนะนำให้ใช้ผ้ายางและพรมปูพื้นรถยนต์ที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้า หรืออะไหล่แท้โตโยต้า
  2.        ติดตั้งในรถยนต์ของท่านเท่านั้น
  3.   2. เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในตำแหน่งผู้ขับ ควรติดตั้งพรมหรือผ้ายางปูพื้นของแท้จากโตโยต้า
  4.       เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เพียง 1ชิ้นเท่านั้น พร้อมยึดติดกับตัวล็อค ห้ามวางซ้อนกัน 


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ ใส่ใจในความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่านเป็นสำคัญ โดยออกแบบรถยนต์ที่มีตัวล็อคสำหรับยึดติดตัวล็อคของพรมหรือผ้ายางในตำแหน่งผู้ขับ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดควรเลือกพรมหรือผ้ายางแท้ของโตโยต้าเท่านั้นเพราะออกแบบมาใส่สอดประสานกับตัวล็อคสามารถยึดติดกันอย่างลงตัว100%