ติดต่อสอบถาม English

เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค (Maximum 4 ) หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูทุกรุ่นแบบ full screen

หมายเหตุ:
1. ราคา ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2556


 • รุ่น
 • G
 • E
 • J
 • J ECO
 • ระบบขับเคลื่อน
 • อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock
 • อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock
 • อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock
 • อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock
 • ราคา
 • 599,000
 • 549,000
 • 519,000
 • 469,000
เงื่อนไขการใช้งาน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่าง ๆ
โดยมิต้องบอกกล่าว อนึ่งรายละเอียด และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพ
และความต้องการภายในประเทศ

โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่านUntitled Document