vigo_smart_cab
 • 4x2 2.5G (VNT)

  ราคา 717,000 บาท
  • กันชนหลังโครเมียม
  • ไฟตัดหมอกหน้า
  • กระจกมองข้างโครเมียม พร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
  • มาตรวัดเรืองแสง Optitron
  • จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่
  • สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียงและ MID บนพวงมาลัย
  • กระจกไฟฟ้าขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ
  • ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม พร้อมกุญแจ Immobilizer
  • ABS
  • กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรถัย พร้อมแถบกรองแสง
 • 4x2 2.5E

  ราคา 662,000 บาท
  • กระจังหน้าเสริมโครเมียม
  • กระจกมองข้างโครเมียม พร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
  • กระจกไฟฟ้าขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ
  • ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
  • กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรถัย พร้อมแถบกรองแสง
  • ไฟเบรกดวงที่สาม
  • แผงไล่ฝ้าที่กระจก
 • 4x2 2.5J

  ราคา 637,000 บาท
  • กระจังหน้าเสริมโครเมียม
  • กระจกมองข้างโครเมียม พร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
  • กระจกไฟฟ้าขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ
  • ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
  • กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย
 • 4x2 2.5J STD

  ราคา 592,000 บาท
  • ไฟเลี้ยวข้างประตู
  • ไฟหน้าฮาโลเจน มัลติรีเฟรกเตอร์
  • ยางกันโคลนหน้า/หลัง
  • กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย
 • Prerunner 3.0G

  ราคา 802,000 บาท
  • กันชนหลังโครเมียม
  • กระจังหน้าเสริมโครเมียม
  • ไฟตัดหมอกหน้า
  • บันไดข้าง / โป่งล้อ
  • กระจกมองข้างโครเมียม พร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
  • มาตรววัดเรืองแสง Optitron
  • จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่
  • เครื่องเสียง DVD 1 แผ่น พร้อมจอสัมผัสขนาด 6.1"
  • ระบบนำทางในรถยนต์
  • ระบบโทรออกด้วยเสียง
  • สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียงและ MID บนพวงมาลัย พร้อมสวิตซ์ รับ-วางสายโทรศัพท์
  • ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม พร้อมกุญแจ Immobilizer
  • ABS
  • กล้องมองหลัง
 • Prerunner 2.5G AT

  ราคา 812,000 บาท
  • กันชนหลังโครเมียม
  • กระจังหน้าเสริมโครเมียม
  • ไฟตัดหมอกหน้า
  • บันไดข้าง / โป่งล้อ
  • กระจกมองข้างโครเมียม พร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
  • มาตรววัดเรืองแสง Optitron
  • จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่
  • เครื่องเสียง DVD 1 แผ่น พร้อมจอสัมผัสขนาด 6.1"
  • ระบบนำทางในรถยนต์
  • ระบบโทรออกด้วยเสียง
  • สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียงและ MID บนพวงมาลัย พร้อมสวิตซ์ รับ-วางสายโทรศัพท์
  • ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
  • ABS
  • กล้องมองหลัง
 • Prerunner 2.5E ABS AT

  ราคา 772,000 บาท
  • กันชนหลังโครเมียม
  • กระจังหน้าเสริมโครเมียม
  • กระจกมองข้างโครเมียม พร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
  • ไฟตัดหมอกหน้า
  • บันไดข้าง / โป่งล้อ
  • เครื่องเสียง CD 1 แผ่น
  • ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย
  • สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง
  • ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
  • ABS
 • Prerunner 2.5G

  ราคา 767,000 บาท
  • กันชนหลังโครเมียม
  • กระจังหน้าเสริมโครเมียม
  • กระจกมองข้างโครเมียม พร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
  • ไฟตัดหมอกหน้า
  • บันไดข้าง / โป่งล้อ
  • มาตรววัดเรืองแสง Optitron
  • จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่
  • เครื่องเสียง DVD 1 แผ่น พร้อมจอสัมผัสขนาด 6.1"
  • ระบบนำทางในรถยนต์
  • ระบบโทรออกด้วยเสียง
  • สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียงและ MID บนพวงมาลัย พร้อมสวิตซ์ รับ-วางสายโทรศัพท์
  • ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
  • ABS
  • กล้องมองหลัง
 • Prerunner 2.5E ABS

  ราคา 727,000 บาท
  • กันชนหลังโครเมียม
  • กระจังหน้าเสริมโครเมียม
  • กระจกมองข้างโครเมียม พร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
  • ไฟตัดหมอกหน้า
  • บันไดข้าง / โป่งล้อ
  • สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย
  • ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
  • ABS
 • Prerunner 2.5E

  ราคา 687,000 บาท
  • กันชนหลังโครเมียม
  • กระจังหน้าเสริมโครเมียม
  • กระจกมองข้างโครเมียม พร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
  • บันไดข้าง / โป่งล้อ
  • กระจกไฟฟ้าขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ
  • ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
  • ไฟเบรกดวงที่สาม
  • แผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง
  • กระจกบังลมหน้า แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง
 • 4x4 3.0G

  ราคา 862,000 บาท
  • กันชนหลังโครเมียม
  • กระจังหน้าเสริมโครเมียม
  • กระจกมองข้างโครเมียม พร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
  • ไฟตัดหมอกหน้า
  • มาตรววัดเรืองแสง Optitron
  • จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่
  • ไฟสัญญาณแสดงระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ
  • เครื่องเสียง DVD 1 แผ่น พร้อมจอสัมผัสขนาด 6.1"
  • ระบบนำทางในรถยนต์
  • ระบบโทรออกด้วยเสียง
  • สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียงและ MID บนพวงมาลัย พร้อมสวิตซ์ รับ-วางสายโทรศัพท์
  • ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม พร้อมกุญแจ Immobilizer
  • ABS
  • กล้องมองหลัง
 • 4x4 2.5E

  ราคา 762,000 บาท
  • กันชนหลังโครเมียม
  • กระจังหน้าเสริมโครเมียม
  • กระจกมองข้างโครเมียม พร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
  • ไฟสัญญาณแสดงระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ
  • ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
  • ไฟเบรกดวงที่สาม
  • แผงไฝ่ฝ้าที่กระจกหลัง
 • 4x2 2.7J

  ราคา 637,000 บาท
  • กระจังหน้าเสริมโครเมียม
  • ไฟหน้าฮาโลเจน มัลติรีเฟรกเตอร์
  • กระจกมองข้างโครเมียม พร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
  • กระจกไฟฟ้าขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ
  • ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
  • กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย
  • เข็มขัดนิรภัยแบบปรับระดับได้
  • น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน ออกเทน 91 หรือสูงกว่า
 • 4x2 2.7J CNG

  ราคา 732,000 บาท
  • กระจังหน้าเสริมโครเมียม
  • ไฟหน้าฮาโลเจน มัลติรีเฟรกเตอร์
  • กระจกมองข้างโครเมียม พร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
  • กระจกไฟฟ้าขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ
  • ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
  • กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย
  • ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV
  • ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI
  • น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน ออกเทน 91 หรือสูงกว่า
 • 4x2 2.5E TRD Sportivo

  ราคา 712,000 บาท
  • กระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถ พร้อมสัญลักษณ์ TRD Sportivo
  • กระจกมองข้าง สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
  • ไฟตัดหมอกหน้า
  • พวงมาลัยหุ้มหนัง เดินด้ายสีแดง
  • แผงคอนโซลหน้า/กลาง ลาย Carbon Kevlar
  • แผงควบคุมข้างประตู ลาย Carbon Kevlar
  • วัสดุเบาะนั่ง หนังสังเคราะห์สีดำพร้อมสัญลักษณ์ TRD
  • ช่องเก็บของคอนโซลกลาง แบบมีฝาปิด หุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สีดำ เดินด้ายสีแดง
  • ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED
  • สติกเกอร์ด้านข้างกระบะ รุ่นพิเศษ TRD Sportivo
  • สเกิร์ตหน้า / สเกิร์ตหลัง / สเกิร์ตข้าง TRD Sportivo
 • Prerunner 2.5E ABS TRD Sportivo

  ราคา 777,000 บาท
  • กันชนหลัง ชุดตกแต่ง TRD Sportivo
  • กระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถ
  • กระจกมองข้าง สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
  • บันไดข้างสีดำ
  • ไฟตัดหมอกหน้า
  • พวงมาลัยหุ้มหนัง พร้อมลาย Carbon Kevlar เดินด้ายสีแดง
  • เกียร์หุ้มหนัง เดินด้ายสีแดง
  • แผงคอนโซลหน้า/กลาง ลาย Carbon Kevlar
  • แผงควบคุมข้างประตู ลาย Carbon Kevlar
  • วัสดุเบาะนั่ง หนังสังเคราะห์สีดำพร้อมสัญลักษณ์ TRD
  • ช่องเก็บของคอนโซลกลาง แบบมีฝาปิด หุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สีดำ เดินด้ายสีแดง
  • ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED
  • ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS
  • กล้องมองหลัง
  • สติกเกอร์ด้านข้างกระบะ รุ่นพิเศษ TRD Sportivo
  • สเกิร์ตหน้า TRD Sportivo
 • Prerunner 2.5E ABS A/T TRD Sportivo

  ราคา 822,000 บาท
  • กันชนหลัง ชุดตกแต่ง TRD Sportivo
  • กระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถ
  • กระจกมองข้าง สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
  • บันไดข้างสีดำ
  • ไฟตัดหมอกหน้า
  • พวงมาลัยหุ้มหนัง พร้อมลาย Carbon Kevlar เดินด้ายสีแดง
  • เกียร์หุ้มหนัง เดินด้ายสีแดง ฐานเกียร์ลาย Carbon Kevlar
  • แผงคอนโซลหน้า/กลาง ลาย Carbon Kevlar
  • แผงควบคุมข้างประตู ลาย Carbon Kevlar
  • วัสดุเบาะนั่ง หนังสังเคราะห์สีดำพร้อมสัญลักษณ์ TRD
  • ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED
  • ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS
  • กล้องมองหลัง
  • สติกเกอร์ด้านข้างกระบะ รุ่นพิเศษ TRD Sportivo
  • สเกิร์ตหน้า TRD Sportivo

หมายเหตุ
• สำหรับสีเมทัลลิก เพิ่ม 7,000 บาท
• TRD Sportivo ราคาที่แสดง เป็นราคาที่รวมชุดแต่งเรียบร้อยแล้ว
• เข้าชม HILUX VIGO CHAMP Advance CNG Microsite ได้ที่นี่

*** ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน