กิจกรรมส่งเสริมสังคม
Title : Smiling Road
 
โตโยต้า 50 ปี บันทึกความร่วมมือ
เดินหน้าสร้าง ถนนแห่งรอยยิ้ม จังหวัดแรกที่ อุดรธานี

          นายนพวัชร สิงห์ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรราชธานี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการถนนแห่งรอยยิ้ม” จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมด้วย นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พลตำรวจตรี บุญลือ กอบางยาง ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัด นายแพทย์เชี่ยวชาญอนุชา เศรษฐเสถียร รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ถนนแห่งรอยยิ้ม” โครงการปรับปรุงถนนให้ปลอดภัยใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมครบรอบ 50 ปีโตโยต้าที่จะร่วมส่งความสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่คนไทย พร้อมเครือข่ายความปลอดภัยบนท้องถนนในจังหวัดอุดรธานี และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าอุดรธานี โดยจัดพิธีฯ ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์  จ.อุดรธานี 
         บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยยึดหลักปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของ มร.ซากิชิ โตโยดะ ผู้ก่อตั้งโตโยต้า “ร่วมมือกันทำงานให้บรรลุความสำเร็จ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตเคียงคู่ไปด้วยกัน” ทำให้โตโยต้าได้รับการยอมรับทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ และในโอกาสครบรอบ 50 ปี โตโยต้าขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคมไทยที่ได้ร่วมทางตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อส่งมอบความสุขและสร้างรอยยิ้มให้ปี 2555 เป็นปีแห่งความสุขของทุกคน ผ่านการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมจากภายในองค์กร ขยายไปสู่ชุมชนรอบข้าง และออกไปยังทั่วประเทศ
         หนึ่งในกิจกรรมของการครบรอบ 50 ปี โตโยต้ามีความตั้งใจที่จะบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ลูกค้า ชุมชน และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า  รวมทั้งส่งเสริมนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับ “ทศวรรษแห่งการลงมือทำเพื่อความปลอดภัยทางถนน” (Decade of Road Safety : Time for Action) และ “สังคมคาร์บอนต่ำ” (Low Carbon Society) ผ่านการสร้างสรรค์โครงการ ถนนแห่งรอยยิ้ม (Smiling Road) มีแนวคิดในการดำเนินงาน คือ “ถนนต้นแบบที่มีความปลอดภัยผสานด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชุมชน” หรือ Eco Safety Road  ถนนต้นแบบ 5 เส้นทาง 5 ภูมิภาค ภายในปี 2555 โดยจะเริ่มที่จังหวัดอุดรธานี บริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะหนองประจักษ์ เยื้องโรงพยาบาลอุดรธานี ซึ่งเป็นจุดที่มีการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุในทางกลับรถเป็นประจำ  ดังนั้น โตโยต้าจึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายถนนสีขาว (Toyota White Road Society) และเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Toyota Eco Network) ในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่
-    องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
-    เทศบาลนครอุดรธานี
-    สถานีตำรวจภูธรจังหวัด
-    โรงพยาบาลอุดรธานี
-    สาธารณสุขจังหวัด   
-    ขนส่งจังหวัดอุดรธานี   
-    แขวงการทาง
-    สำนักงานทางหลวงชนบท
-    ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
-    ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
-    บริษัท โตโยต้าอุดรธานี จำกัด
    ในการปรับปรุงถนนและเส้นทางจราจร โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน ผนวกกับการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยถนนแห่งรอยยิ้มในจังหวัดอุดรธานี จะประกอบไปด้วย
  
 <ด้านความปลอดภัยทางถนน>
    วงเวียนด้านหน้าทางเข้าสวนสาธารณะหนองประจักษ์ จะช่วยลดความเร็วของผู้ใช้รถ และเกิดการหมุนเวียนของรถได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
    ช่องทางสำหรับรถจักรยาน มีการแบ่งพื้นที่ของผู้ใช้รถและรถจักรยานให้เหมาะสม สามารถช่วยลดอุบัติเหตุและส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาออกกำลังกาย
    ติดตั้งป้ายจราจร พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร เพื่อให้คนในชุมชนรู้จักวินัยในการใช้รถใช้ถนน รวมไปถึงความมีน้ำใจให้กับคนเดินเท้าและผู้ใช้รถด้วยกัน

    <ด้านสิ่งแวดล้อม>
    วัสดุในการก่อสร้าง เลือกใช้วัสดุรีไซเคิล และมีจำหน่ายในท้องถิ่น เพื่อลดการเกิดมลพิษจากการขนย้าย
    การเลือกใช้สี “Photo Catalytic”   ซึ่งจะช่วยดูดอากาศเสียเปลี่ยนเป็นอากาศดี โดยการช่วยปล่อยก๊าซอ๊อกซิเจน ช่วยให้ชุมชนได้รับอากาศที่ดี
    การปลูกต้นไม้ภายในวงเวียนและรอบโครงการ เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามหลักการของ ดร.อาคิระ มิยาวากิ โดยจะเลือกพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้การเจริญเติบโตเร็ว ดูแลง่าย และมีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ
    การดำเนินโครงการ  แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ
    ช่วงที่ 1  เป็นการเปิดโครงการถนนแห่งรอยยิ้ม ผ่านพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างโตโยต้า หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน เครือข่ายความปลอดภัยบนท้องถนนในจังหวัดอุดรธานี และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าอุดรธานี พร้อมทั้งเป็นการเปิดตัวโครงการฯ โดยให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างถนนแห่งรอยยิ้ม ผ่านกิจกรรม
    ประกวดวาดภาพถนนแห่งรอยยิ้ม ถนนในจินตนาการของเยาวชนในท้องถิ่น
    ปลูกต้นไม้  เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ช่วยดูดซับอากาศเสียและสร้างอากาศดีให้กับคนในชุมชน
    สาธิตการใช้วงเวียนอย่างถูกต้อง เพื่อรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยและน้ำใจ
    จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ถึงปัญหาและวิธีการลดอุบัติเหตุจากโครงการฯ
โดยในงานมีศิลปินนักแสดงเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ตุ๊กกี้-ชิงร้อยชิงล้าน ธันวา-มนต์รักแม่น้ำมูล และหวานหวาน-ขุนศึก ที่จะมาร่วมให้ความสุขและความรู้ของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยหลังจากพิธีลงนามฯ จะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 เดือนครึ่ง
    ช่วงที่ 2  วันที่ 6-7 กันยายน 2555  จะมีการจัดสัมมนาแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน และชุมชน เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจถึงความเป็นมาของโครงการ ความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วงเวียน และป้ายจราจรที่เกี่ยวข้อง
    ช่วงที่ 3  เดือนพฤศจิกายน 2555  เป็นการส่งมอบถนนแห่งรอยยิ้มให้กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ ชุมชน และเครือข่ายความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งถือเป็นถนนต้นแบบและเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่มอบให้กับชาวอุดรธานี เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง และจะช่วยลดอุบัติเหตุ
           นายนพวัชร สิงห์ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีฯ  กล่าวว่า “ขอแสดงความชื่นชมอย่างจริงใจ ที่โตโยต้าเป็นองค์กรต้นแบบ แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณแทนพี่น้องชาวอุดรธานี ที่ได้เลือกจังหวัดอุดรธานีเป็นส่วนหนึ่งของโครงการถนนแห่งรอยยิ้ม เพื่อเป็นต้นแบบถนนแห่งวินัย น้ำใจ และมีความปลอดภัยควบคู่กับสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชุมชน อีกทั้งยังเป็นถนนที่ขับเคลื่อนพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ตลอดจนภาคเอกชนอย่างเป็นเอกภาพ และสอดคล้องกับพันธกิจหลักกับทุกภาคส่วนได้อย่างสร้างสรรค์ ในนามของจังหวัดอุดรธานี ขอขอบคุณและมีความยินดีที่โตโยต้าได้ดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 50 ปี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโตโยต้า จะสร้างสรรค์กิจกรรมอื่น ๆ อันยังประโยชน์อย่างยั่งยืนกับสังคมไทยตลอดไป”
พล.ต.ต. บุญลือ กอบางยาง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในนามของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี  ได้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการ ถนนแห่งรอยยิ้ม  ในฐานะกำกับดูแล อำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชน ตลอดจนกวดขันวินัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด สำหรับผมและเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคน มีความภาคภูมิใจที่จังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและถือเป็นตัวแทนของภาคอีสาน ซึ่งโครงการล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชน และพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีโดยรวมอย่างแท้จริง และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ถนนแห่งรอยยิ้มจะเป็นต้นแบบที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยถูกต้องตามกฎจราจร และช่วยลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องตลอดไป”
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองอุดรธานี กล่าวว่า “ในวาระครบรอบ 50 ปี     โตโยต้า ได้มอบโอกาสดีๆ แก่เทศบาลนครอุดรธานี ให้เข้ามามีส่วนร่วมโครงการ “ถนนแห่งรอยยิ้ม” ตลอดจนสนับสนุนเทศบาลให้มีบทบาทและเป็นต้นแบบให้แก่ท้องถิ่นอื่น ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจร ซึ่งมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยได้นำนวัตกรรมพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ทั้งด้านการจราจรและสิ่งแวดล้อมมาจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังถ่ายทอดองค์ความรู้และร่วมส่งเสริมจิตสำนึกด้านวินัยจราจรและน้ำใจให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ดี ผมในฐานะตัวแทนจากเทศบาลนครอุดรธานี ขอขอบคุณบริษัทโตโยต้าฯ อย่างจริงใจ และยินดีที่จะให้ความร่วมมือ ตลอดจนเชื่อมโยงการทำงาน และเผยแพร่ถนนต้นแบบแห่งนี้ไปยังชุมชนอื่น ๆ เพื่อให้เมืองอุดรธานี ได้ก้าวไปสู่ถนนต้นแบบในระดับภูมิภาคต่อไป”
นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “โตโยต้า มีความมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นพันธกิจหลักของโตโยต้า ผ่านความร่วมมือตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ และในโอกาสครบรอบ 50 ปี โตโยต้า จึงได้สร้างสรรค์โครงการ “ถนนแห่งรอยยิ้ม” เพื่อส่งความสุขและสร้างรอยยิ้มคืนสู่ชุมชนและคนไทยทั่วทุกภูมิภาค
ในนามของบริษัทโตโยต้าฯ ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดอุดรธานี ที่เข้าร่วมสนับสนุนในการดำเนินโครงการ ถนนแห่งรอยยิ้ม โดยถือเป็นจังหวัดแรกและจะเป็นถนนต้นแบบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเกิดจากพลังความร่วมมือของเครือข่ายถนนสีขาวและเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ทำให้เป็นถนนต้นแบบที่มีความปลอดภัย ส่งเสริมให้ชุมชนมีวินัยและน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน ควบคู่กับสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชุมชน และขยายต่อไปยังชุมชนใกล้เคียง นอกจากนั้น ยังก่อให้เกิดระบบการปฏิบัติงานและการจัดการที่ดีในระดับภูมิภาคและขยายไปสู่การทำงานในระดับจังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศ ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้และเครือข่ายการลดอุบัติเหตุ ทำให้อุบัติเหตุทางถนนของประเทศลดลงอย่างจริงจังและยั่งยืน และนี่เป็นหนึ่งในปณิธานการดำเนินธุรกิจของโตโยต้า”
“50 ปี โตโยต้า ร่วมทางตลอดมา เคียงข้างตลอดไป”