กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
Title : โตโยต้า บริหารจัดการพลังงานดีเด่น คว้ารางวัล “Thailand Energy Awards 2010”
 

โตโยต้า บริหารจัดการพลังงานดีเด่น
คว้ารางวัล “Thailand Energy Awards 2010”
 

 
         นายอภินนท์ สุชีวบริพนธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (สายงานผลิต) บริษัท   โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รับมอบรางวัล “Thailand Energy Awards” ประเภทผู้บริหารโรงงานควบคุมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2553 จาก ฯพณฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ศกนี้ ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

        กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงแรงงาน ได้พิจารณามอบรางวัลให้กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  ในฐานะที่มีการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ จากความทุ่มเทในการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างเต็มกำลังความ สามารถโดยได้นำ “บัญญัติโลกทัศน์แห่ง โตโยต้า 2020” มาเป็นปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการบริหารจัดการภายใน โรงงานโตโยต้าเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา ภายใต้แนวคิดที่ “มุ่งมั่นคาดการณ์ ผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ” โดยได้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการเป็น “โรงงานแห่งความยั่งยืน”

       นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำในการส่งเสริมการลดการใช้พลังงาน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนร่วมทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานกับพนักงานอย่างใกล้ชิด ด้วยการกำหนดนโยบายและจัดตั้งคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน และมีการวางแผนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานเป็นพิเศษ และให้คำปรึกษาทางด้านกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานในทุกกระบวนการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเปล่า พร้อมผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานทางเลือกภายในโรงงาน รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานกับบริษัทในเครือและหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนหลักในกิจกรรมส่งเสริมสังคมอีกมากมาย

“อนาคตสังคมไทย ความภูมิใจของเรา”