การประกวด YARIS The Presenter

20/03/57 twitter facebook print

          มร. เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แถลงข่าวกิจกรรมการประกวด “Yaris The PRESENTER 2014…ค้นหาคนที่ใช่ ในสไตล์ที่เป็นคุณ" เพื่อค้นหาตัวแทนหนุ่มสาวรุ่นใหม่มาเป็นพรีเซ็นเตอร์รถยนต์โตโยต้า ยาริส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 ณ Club 87 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

          มร. ทานาดะ กล่าวว่า “หลังจากที่ โตโยต้า ได้แนะนำรถยนต์ ยาริส อย่างเป็นทางการ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ และเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้แสดงความสามารถและมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น จึงจัดกิจกรรมเพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่มาเป็นพรีเซ็นเตอร์สำหรับรถโตโยต้า ยาริสโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า Yaris The PRESENTER 2014...ค้นหาคนที่ใช่ ในสไตล์ที่เป็นคุณ”

          โดยหนุ่มสาวอายุระหว่าง 18 – 24 ปี ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.YarisThePRESENTER.com หรือสมัครด้วยตนเองที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2557 จากนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 20 คน โดยผู้ผ่านเข้ารอบทุกคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปกับผู้มีประสบการณ์จากหลายสาขาอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดในรอบสุดท้าย

          หนุ่มและสาวคนใดที่มีบุคลิกโดดเด่น สะท้อนความเป็น ยาริส ได้อย่างชัดเจน จะได้รับคัดเลือกและเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ของโตโยต้า ยาริส ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้า ยาริส รุ่น 1.2G และเงินรางวัลมูลค่า 500,000 บาท


ระเบียบการและเงื่อนไขการประกวด
Yaris The PRESENTER 2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
          • เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 18 - 24 ปี  (เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2533-2539)
            (ต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์หรือยังไม่ครบ 25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 30 เม.ย. 57)
          • ส่วนสูง ชาย 175 ซ.ม. ขึ้นไป และ หญิง 165 ซ.ม. ขึ้นไป
          • มีสัญชาติไทย โสด ไม่ผ่านการสมรส และไม่เคยผ่านการมีบุตรมาก่อน
          • มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
          • ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม ไม่ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย และไม่มีประวัติความประพฤติ
             ที่เป็นการขัดต่อศีลธรรมประเพณีสังคม อาทิ การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือน
             ร่างในลักษณะอื่นใด 
          • มีบุคลิกดี กล้าแสดงออก มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี
          • แนบรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวและเต็มตัวขนาดโปสการ์ด (หรือไฟล์ขนาดรูปไม่น้อยกว่า
             500kb และเป็นไฟล์ JPG เท่านั้น)
          • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2557 
          • ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.YarisThePRESENTER.com หรือยื่นใบสมัครด้วยตน
             เองได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 087-988-
             2335, 089-811-7017, 089-939-4117 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 – 18:00 น.)
2. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น และจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบทีj
    กำหนดได้ครบถ้วนเท่านั้น
3. ผู้สมัครที่เคยผ่านงานถ่ายแบบโฆษณา สามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมประกวดฯ ได้
4. ผู้สมัครที่เคยผ่านการถ่ายแบบโฆษณา จะต้องไม่ติดภาระผูกพันการเซ็นสัญญากับองค์กร
    หน่วยงานหรือบริษัท ที่เคยร่วมงาน
5. ถ้ามีการร้องเรียนจากองค์กรหน่วยงานหรือบริษัทใดว่า ผู้สมัครยังติดภาระผูกพัน เช่น สัญญา
    การเป็นพรีเซนเตอร์หรือตัวแทนผลิตภัณฑ์ใดๆ ทางกองประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์
    ร่วมประกวดทันที
6. การตัดสินการประกวด จะกระทำโดยคณะกรรมการการตัดสินซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
    หลายสาขาอาชีพ ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าประกวดผู้ใดผ่านการคัดเลือกและขอถอนตัว หรือสละสิทธิ์ในการประกวด
     รอบต่อไปหรือสละตำแหน่งที่ได้รับ ผู้สมัครเข้าประกวดรายนั้น ๆ จะต้องคืนสิ่งของเครื่องใช้
     หรือรางวัลใดๆ ทั้งหมดที่ได้รับ ในวันที่แจ้งความประสงค์ขอถอนตัว และ / สละสิทธิ์
8. รางวัล Yaris The PRESENTERS 2014
ผู้ชนะเลิศ
          • รถยนต์ โตโยต้า ยาริส รุ่น 1.2G  ชาย 1 รางวัล หญิง 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 599,000 บาท
          • เงินรางวัล 500,000 บาท ชาย 1 รางวัล หญิง 1 รางวัล
• เซ็นสัญญาแสดงนำในภาพยนตร์โฆษณารถยนต์ โตโยต้า ยาริส ภายในระยะเวลา 1 ปี

 

Popular vote
          • เงินรางวัล 100,000 บาท ชาย 1 รางวัล หญิง 1 รางวัล