โตโยต้า จัดทัศนศึกษาด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ณ ประเทศญี่ปุ่น ต่อยอดความรู้แก่ทีมผู้ชนะ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “ถนนสีขาว”

3/09/54 twitter facebook print
โตโยต้า จัดทัศนศึกษาด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
ณ ประเทศญี่ปุ่น ต่อยอดความรู้แก่ทีมผู้ชนะ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “ถนนสีขาว”บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาด้านความปลอดภัยบนท้องถนนแก่ทีมชนะเลิศโครงการ ประกวดแผนรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนและภาพยนตร์สั้น “ถนนสีขาว” (Think! Road Safety Conceptual Short Film) เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบน ท้องถนนระหว่างวันที่ 3 ถึง 8 กันยายน 2554 ณ ศูนย์ศึกษาความปลอดภัย
โตโยต้า - โมบิลิต้าส์ (Toyota Safety Education Center - Mobilitas) ประเทศญี่ปุ่น

โครงการประกวดแผนรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนและภาพยนตร์สั้น “ถนนสีขาว” ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจจราจร สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ สอดรับกับนโยบายภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกและรณรงค์สร้างความมีวินัยและน้ำใจบนท้องถนนของผู้ใช้รถ ใช้ถนน ภายใต้แนวคิด “มีวินัย ปันน้ำใจ ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน...โตโยต้าถนนสีขาว” ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ

โครงการประกวดภาพนยตร์สั้น เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการ “ถนนสีขาว” ที่ต้องการกระตุ้นจิตสำนึกของการใช้รถใช้ถนนสู่กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา โดยนำเสนอผ่านกระบวนการคิดแผนรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนและนำเสนอออกมาใน รูปแบบภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด “วินัย+น้ำใจ = ความปลอดภัย”
 
โดยผลการตัดสินทีมผู้ชนะเลิศ ได้แก่
     ทีม Doctory    มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานชุด    Drive Life
รางวัล        - ทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท
        - โล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
        - ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาความปลอดภัยโตโยต้า - โมบิลิต้าส์ ประเทศญี่ปุ่น

นายอติวรรธน์ ถนอมชาติชัย หนึ่งในสมาชิกทีม Doctery กล่าวว่า “ข้อคิดจากการทำหนังสั้นครั้งนี้คือ หนังสั้นนั้นเป็นอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนดูได้ ในเวลาเพียงไม่กี่นาที แม้จะเป็นหนังที่สั้น แต่มีพลังเต็มเปี่ยม สามารถส่งต่อข้อความที่ต้องการสื่อให้คนดูนำไปคิดต่อในระยะยาวได้ สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมของเราให้ดีขึ้นได้”

นางสาวฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์ หนึ่งในสมาชิกทีม Doctery กล่าวเพิ่มเติมว่า “อยากขอขอบคุณทาง โตโยต้าและผู้สนับสนุนที่เกี่ยวกับข้องทุกฝ่ายที่ได้สร้างเวทีที่ให้โอกาส กับคนรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ผลงาน และเป็นการสร้างกระแสในการรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมาก ก็ขอให้มีโครงการดีๆ แบบโครงการ ถนนสีขาว ตลอดไป และขอขอบคุณที่ทำให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างสรรค์สังคมไทย”

โดยกิจกรรมทัศนศึกษาและอบรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ณ ศูนย์ศึกษาความปลอดภัยโตโยต้า - โมบิลิต้าส์ ประเทศญี่ปุ่น นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ชนะเลิศของโครงการได้รับประสบการณ์การเรียน รู้และอบรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนกระตุ้นให้มีการปลูกจิตสำนึกในการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบน ท้องถนนอย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นแล้วผู้ร่วมเดินทางยังจะได้เยี่ยมชม สวนสนุกยานยนต์โตโยต้า (Toyota Mega Web) สัมผัสและทำความรู้จักกับเทคโนโลยีล้ำอนาคตของโตโยต้า หอนิทรรศการโตโยต้าไคคัง (Toyota Kaikan Exhibition Hall) หอจัดแสดงนิทรรศการสื่อภาพและเสียงเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของโตโยต้าที่จะ สร้างความรุ่งเรืองให้กับสังคมด้วยการผลิตยานยนต์ พร้อมชมการแสดงการเล่นดนตรีโดยหุ่นยนต์โตโยต้า ซึ่งเกิดจากเทคโนโลยีขั้นสูงของโตโยต้า ตลอดจน พิพิธภัณฑ์เกียรติยศอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (Commemorative Museum of Industry and Technology) พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อจัดแสดงผลงานอันน่าตื่นตาตื่นใจกว่า 4,000 ชิ้น ทั้งในรูปแบบของอุปกรณ์การทำงานแบบดั้งเดิม สื่อการนำเสนอในรูปแบบวิดีทัศน์และอื่นๆ นิทรรศการทั้งหมดนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ภายใต้แนวคิดแห่งการสร้างสรรค์ผ่านอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและสิ่งทอ อันถือเป็นจุดกำเนิดของกลุ่มบริษัทโตโยต้า

 
นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความสำเร็จของโครงการ “ถนนสีขาว” ในทุกวันนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของโตโยต้า ที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้มีส่วนร่วมรณรงค์ในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน ก่อให้เกิดการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องให้กับตนเอง
คนรอบข้าง โรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่ทำงาน ชุมชน และขยายไปสู่สังคมโดยรวม อันจะเป็นการขยายเครือข่ายในการทำความดีเพื่อสังคมต่อไป”

อนาคตสังคมไทย ความภูมิใจของเรา(วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดาการใหญ่อาวุโส


สามารถดาวน์โหลดข่าวและภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
http://www.toyota.co.th/html/01.asp?news_id=276 
http://www.toyota.co.th/html/01.asp?news_id=257