Hilux Revo Double Cab

THE REVOLUTION OF DRIVE

ราคาเริ่มต้น 699,000 บาท
ดูสีรถ
  Crimson Spark Red Metallic
  • Crimson Spark Red Metallic
  • Silver Metallic
  • Dark Gray Mica Metallic
  • White Pearl Crystal
  • Super White
  • Nebura Blue
  • Atitude Black Mica
  หมายเหตุ:
  1. ราคารถมาตรฐาน เป็นราคารวมค่าสี Metallic แล้ว (7,000 บาท)
  2. ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
  เงื่อนไขการใช้งาน

  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพและความต้องการภายในประเทศ

  โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน