camryเลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค (Maximum 4 ) หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูทุกรุ่นแบบ full screen

หมายเหตุ:
1. ราคานี้เป็นราคาในช่วงเปิดตัว
2. สำหรับสี White Pearl Crystal ราคาเพิ่มขึ้น 10,000 บาท
3. ตามนโยบายด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร กรณีการใช้เครื่องเล่น DVD ภาพจะปรากฏบนจอเมื่อเหยียบเบรกมือที่เท้า ในขณะรถหยุดเท่านั้น


 • รุ่น
 • 2.5HV Premium
 • 2.5HV Navigator
 • 2.5HV CD
 • 2.5G
 • 2.0G
 • 2.0G Extremo
 • ระบบขับเคลื่อน
 • Hybrid ECVT
 • Hybrid ECVT
 • Hybrid ECVT
 • อัตโนมัติ 6 สปีด แบบ Sequential
 • อัตโนมัติ 6 สปีด แบบ Sequential
 • อัตโนมัติ 6 สปีด แบบ Sequential
 • ราคา
 • 1,899,000
 • 1,729,000
 • 1,679,000
 • 1,569,000
 • 1,319,000
 • 1,429,000
เงื่อนไขการใช้งาน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่าง ๆ
โดยมิต้องบอกกล่าว อนึ่งรายละเอียด และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพ
และความต้องการภายในประเทศ

โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน