ค้นหาภาพของคุณ
ปิด
โดย : นายอานนท์ ดิษฐพันธุ์
จาก : เขตสายไหม, กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 1 ธันวาคม 2555 เวลา 09:15


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ปิด
โดย : Sunisa Jremjan
จาก : บางพลี, สมุทรปราการ
เมื่อ : 1 ธันวาคม 2555 เวลา 13:55


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรคู่แผ่นดินไทยตลอดไป

ปิด
โดย : อุษา ย้อนโคกสูง
จาก : เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 10 ธันวาคม 2555 เวลา 14:26


คำถวายพระพร :
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ปิด
โดย : rachai rojwattanasiri
จาก : -
เมื่อ : 2 ธันวาคม 2555 เวลา 22:54


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

ปิด
โดย : pipat thatawakorn
จาก : เขตทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 1 ธันวาคม 2555 เวลา 11:37


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรคู่แผ่นดินไทยตลอดไป

ปิด
โดย : wanlop rattanamark
จาก : บ่อไร่, ตราด
เมื่อ : 6 ธันวาคม 2555 เวลา 14:05


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

ปิด
โดย : ณัฐนันท์ วังวีระนุสรณ์
จาก : เขตประเวศ, กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 1 ธันวาคม 2555 เวลา 18:37


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรคู่แผ่นดินไทยตลอดไป

ปิด
โดย : สัญญา สุขโฉม
จาก : เมือง, สมุทรปราการ
เมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 19:01


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาล

ปิด
โดย : นาย อภิสิทธิ์ ยี่รัญศิริ
จาก : ศรีราชา, ชลบุรี
เมื่อ : 5 ธันวาคม 2555 เวลา 12:38


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาล

ปิด
โดย : นายศรัณย์ ศิรินาวิน
จาก : เขตหลักสี่, กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 6 ธันวาคม 2555 เวลา 15:38


คำถวายพระพร :
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมของเดชะ

ปิด
โดย : นายประสงค์ ชอบธรรม
จาก : บึงนาราง, พิจิตร
เมื่อ : 3 ธันวาคม 2555 เวลา 12:02


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ปิด
โดย : สุวิทย์ แก้ววิเศษ
จาก : -
เมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13:13


คำถวายพระพร :
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ปิด
โดย : นาย สุรเชษฐ์ รัตนะ
จาก : -
เมื่อ : 1 ธันวาคม 2555 เวลา 09:10


คำถวายพระพร :
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน....ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน. ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน....ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ปิด
โดย : นายสุทัศน์ สุขมาก
จาก : เมือง, สมุทรปราการ
เมื่อ : 2 ธันวาคม 2555 เวลา 12:50


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรคู่แผ่นดินไทยตลอดไป

ปิด
โดย : วิวรรธน์ มหัทธนะโยธิน
จาก : เขตตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 4 ธันวาคม 2555 เวลา 11:07


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรคู่แผ่นดินไทยตลอดไป

ปิด
โดย : กาญจนชัย คำยนต์
จาก : บางละมุง, ชลบุรี
เมื่อ : 3 ธันวาคม 2555 เวลา 08:01


คำถวายพระพร :
ทรงพระเจริญ

ปิด
โดย : nipakorn chooruksa
จาก : เมือง, พิษณุโลก
เมื่อ : 7 ธันวาคม 2555 เวลา 22:41


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

ปิด
โดย : kanyapa wongsaroj
จาก : เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 23:53


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ปิด
โดย : กนกวรรณ ตุ่นภักดี
จาก : -
เมื่อ : 5 ธันวาคม 2555 เวลา 10:00


คำถวายพระพร :
หนูรักในหลวงคะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ปิด
โดย : นางสาวชไมพร กุลเทียน
จาก : -
เมื่อ : 2 ธันวาคม 2555 เวลา 22:43


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ปิด
โดย : นายอรุณ ผึ่งสูงเนิน
จาก : เมือง, สระบุรี
เมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 21:23


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ จากครอบครัว ผึ่งสูงเนิน จะขอเป็นข้าละอองรับใช้ฝ่าพระบาททุกชาติไป.

ปิด
โดย : วลัยทิพย์ อุทัยสมบัติ
จาก : เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 4 ธันวาคม 2555 เวลา 19:16


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ปิด
โดย : ด.ต.อำนาจ เรืองกิจ
จาก : เมือง, กาญจนบุรี
เมื่อ : 10 ธันวาคม 2555 เวลา 10:38


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

ปิด
โดย : อดิศักดิ์ คงเมือง
จาก : เมือง, นนทบุรี
เมื่อ : 2 ธันวาคม 2555 เวลา 20:51


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ปิด
โดย : นาย วิทยา นาสุข
จาก : -
เมื่อ : 5 ธันวาคม 2555 เวลา 08:46


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาล

ปิด
โดย : Natee Phosri
จาก : -
เมื่อ : 12 ธันวาคม 2555 เวลา 23:06


คำถวายพระพร :
ทรงพระเจริญ

ปิด
โดย : สุนิสา มาลัยมี
จาก : บางกรวย, นนทบุรี
เมื่อ : 4 ธันวาคม 2555 เวลา 21:57


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาล

ปิด
โดย : นายสุดใจ ทองฉิม
จาก : -
เมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 06:18


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ปิด
โดย : นฎา ชาคริยานุโยค
จาก : -
เมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09:22


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ปิด
โดย : อลงกรณ์ พฤกษวัฒนอุดม
จาก : เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 1 ธันวาคม 2555 เวลา 21:03


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์