ค้นหาภาพของคุณ
ปิด
โดย : ณัฐภณ สุเมธอธิคม
จาก : -
เมื่อ : 1 ธันวาคม 2555 เวลา 17:25


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรคู่แผ่นดินไทยตลอดไป

ปิด
โดย : เศรษฐ์พงศ์ วิลัย
จาก : -
เมื่อ : 1 ธันวาคม 2555 เวลา 00:10


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจิญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ปิด
โดย : นายสุทธิภัทร วีระธรรม
จาก : -
เมื่อ : 5 ธันวาคม 2555 เวลา 11:43


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยตลอดไป

ปิด
โดย : อารียา ไชยมงคล
จาก : บางละมุง, ชลบุรี
เมื่อ : 1 ธันวาคม 2555 เวลา 07:26


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรคู่แผ่นดินไทยตลอดไป

ปิด
โดย : สมถวิล สุขสกุล
จาก : -
เมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 23:18


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

ปิด
โดย : บรรจบ ดวงกลาง
จาก : -
เมื่อ : 4 ธันวาคม 2555 เวลา 12:36


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

ปิด
โดย : panya pungthong
จาก : ลำลูกกา, ปทุมธานี
เมื่อ : 2 ธันวาคม 2555 เวลา 19:56


คำถวายพระพร :
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ปิด
โดย : วิทย์ จงวัฒนาบุญ
จาก : เขตหลักสี่, กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 3 ธันวาคม 2555 เวลา 21:30


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

ปิด
โดย : ปฐมพงศ์ วุฒิพงศ์กุลยศ
จาก : -
เมื่อ : 4 ธันวาคม 2555 เวลา 21:17


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ปิด
โดย : กมลวรรณ คุณสมบัติ
จาก : เมือง, กาญจนบุรี
เมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:10


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรคู่แผ่นดินไทยตลอดไป

ปิด
โดย : ธนะรัชต์ อินต๊ะศรี
จาก : -
เมื่อ : 6 ธันวาคม 2555 เวลา 07:37


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาล

ปิด
โดย : บุญญดา หนูยิ้มซ้าย
จาก : -
เมื่อ : 10 ธันวาคม 2555 เวลา 20:53


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรคู่แผ่นดินไทยตลอดไป

ปิด
โดย : สินีนาถ วิภาชนม์
จาก : เขตทุ่งครุ, กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 5 ธันวาคม 2555 เวลา 18:44


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

ปิด
โดย : Piroj Ukritrat
จาก : เขตหลักสี่, กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 3 ธันวาคม 2555 เวลา 11:35


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

ปิด
โดย : adul veruwanarak
จาก : เมือง, ระยอง
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 21:11


คำถวายพระพร :
Wishing His Majesty The King excellent health and happiness on the glorious occasion of his Royal Birthday

ปิด
โดย : Warit Thammasiriroj
จาก : เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 21:56


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ปิด
โดย : ศราวุฒิ ภู่สกุล
จาก : เมือง, ภูเก็ต
เมื่อ : 6 ธันวาคม 2555 เวลา 15:17


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ปิด
โดย : นาย ประจักษ์ รัตนมณี
จาก : -
เมื่อ : 5 ธันวาคม 2555 เวลา 13:44


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ปิด
โดย : พงษ์ศักดิ์ ศรีสินธ์อุไร
จาก : เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18:39


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรคู่แผ่นดินไทยตลอดไป

ปิด
โดย : วรารัตน์ ทาชาติ
จาก : เมือง, ปทุมธานี
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 10:44


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ปิด
โดย : Thitiporn Pumoon
จาก : -
เมื่อ : 3 ธันวาคม 2555 เวลา 10:00


คำถวายพระพร :
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ปิด
โดย : Yupa Pongsabutr
จาก : -
เมื่อ : 2 ธันวาคม 2555 เวลา 06:52


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ปิด
โดย : จารุวรรณ พุ่มจำปา
จาก : -
เมื่อ : 8 ธันวาคม 2555 เวลา 13:49


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

ปิด
โดย : Chanaporn Punthachai
จาก : -
เมื่อ : 16 ธันวาคม 2555 เวลา 10:03


คำถวายพระพร :
Wishing His Majesty The King excellent health and happiness on the glorious occasion of his Royal Birthday

ปิด
โดย : Janchanut Totrangkhanon
จาก : เขตคลองสาน, กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 23:39


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน

ปิด
โดย : กันยา เพื่อนฝูง
จาก : ธัญบุรี, ปทุมธานี
เมื่อ : 4 ธันวาคม 2555 เวลา 21:52


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ปิด
โดย : ฉัตรชัย ศรีนัครินทร์
จาก : เมือง, สกลนคร
เมื่อ : 6 ธันวาคม 2555 เวลา 11:08


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ปิด
โดย : somrit somsakul
จาก : เมือง, อุดรธานี
เมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 21:22


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ปิด
โดย : ร.ต.อ.วินัย ธนะโชติ
จาก : เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 4 ธันวาคม 2555 เวลา 23:59


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

ปิด
โดย : รัชณิญา สุนทรเสถียร
จาก : เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 3 ธันวาคม 2555 เวลา 11:12


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน