ค้นหาภาพของคุณ
ปิด
โดย : Mr. Viroje Jaruvongvanich
จาก : เขตทุ่งครุ, กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 3 ธันวาคม 2555 เวลา 10:43


คำถวายพระพร :
Wishing His Majesty The King excellent health and happiness on the glorious occasion of his Royal Birthday

ปิด
โดย : รมิดา กาลสงค์
จาก : -
เมื่อ : 3 ธันวาคม 2555 เวลา 22:22


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ปิด
โดย : chanpen suksri
จาก : -
เมื่อ : 4 ธันวาคม 2555 เวลา 13:38


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

ปิด
โดย : กรองกาญจน์ ถนอมพล
จาก : -
เมื่อ : 13 ธันวาคม 2555 เวลา 18:54


คำถวายพระพร :
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

ปิด
โดย : นาย ประจักษ์ รัตนมณี
จาก : -
เมื่อ : 5 ธันวาคม 2555 เวลา 13:44


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ปิด
โดย : พีระพงศ์ ไชยชนะ
จาก : คลองหลวง, ปทุมธานี
เมื่อ : 5 ธันวาคม 2555 เวลา 09:46


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ปิด
โดย : Ratchaneeporn Leelawilailak
จาก : -
เมื่อ : 1 ธันวาคม 2555 เวลา 19:38


คำถวายพระพร :
Long Live His Majesty The King

ปิด
โดย : สุมาลี รอยกุลเจริญ
จาก : -
เมื่อ : 2 ธันวาคม 2555 เวลา 19:35


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

ปิด
โดย : KRIANGKRAI BUNROT
จาก : กันทรวิชัย, มหาสารคาม
เมื่อ : 9 ธันวาคม 2555 เวลา 23:15


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรคู่แผ่นดินไทยตลอดไป

ปิด
โดย : wanlop rattanamark
จาก : บ่อไร่, ตราด
เมื่อ : 6 ธันวาคม 2555 เวลา 14:05


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

ปิด
โดย : ณัฐพงษ์ กฤษสินชัย
จาก : คลองหลวง, ปทุมธานี
เมื่อ : 4 ธันวาคม 2555 เวลา 10:33


คำถวายพระพร :
ขอให้พระทรงมีพระชมน์มายุยั่งยืนนาน

ปิด
โดย : พิทักษ์ ชินบุตร
จาก : -
เมื่อ : 29 ธันวาคม 2555 เวลา 11:27


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรคู่แผ่นดินไทยตลอดไป

ปิด
โดย : นายอานนท์ ดิษฐพันธุ์
จาก : เขตสายไหม, กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 1 ธันวาคม 2555 เวลา 09:15


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ปิด
โดย : Aviroot Jirawatana
จาก : -
เมื่อ : 2 ธันวาคม 2555 เวลา 07:02


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

ปิด
โดย : นายศุภเชฏฐ์ ทิพะวัน
จาก : เขตพระโขนง, กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 1 ธันวาคม 2555 เวลา 15:41


คำถวายพระพร :
Wishing His Majesty The King excellent health and happiness on the glorious occasion of his Royal Birthday

ปิด
โดย : เมทินี ทนุสิทธิ์
จาก : -
เมื่อ : 8 ธันวาคม 2555 เวลา 11:25


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ปิด
โดย : Supasan Doungchana
จาก : เขตพระโขนง, กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14:08


คำถวายพระพร :
Wishing His Majesty The King excellent health and happiness on the glorious occasion of his Royal Birthday

ปิด
โดย : สุรเดช ตรังจิระเสถียร
จาก : -
เมื่อ : 3 ธันวาคม 2555 เวลา 12:46


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

ปิด
โดย : chinnasri kaewnimit
จาก : -
เมื่อ : 5 ธันวาคม 2555 เวลา 18:40


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรคู่แผ่นดินไทยตลอดไป

ปิด
โดย : ฉัตรเพชร อุบลเผื่อน
จาก : -
เมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 20:03


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรคู่แผ่นดินไทยตลอดไป

ปิด
โดย : วธูสิริ ประเสริฐศรี
จาก : เขตบางซื่อ, กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 2 ธันวาคม 2555 เวลา 19:07


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ปิด
โดย : สุมนมาศ สมประสงค์
จาก : -
เมื่อ : 4 ธันวาคม 2555 เวลา 21:54


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ปิด
โดย : นายเฉลิมชัย หนูบรรจง
จาก : หาดใหญ่, สงขลา
เมื่อ : 3 ธันวาคม 2555 เวลา 08:47


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

ปิด
โดย : pipat thatawakorn
จาก : เขตทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 1 ธันวาคม 2555 เวลา 11:37


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรคู่แผ่นดินไทยตลอดไป

ปิด
โดย : ปภิญญพัทธ์ วัฒนภัทรพงศ์
จาก : พระพุทธบาท, สระบุรี
เมื่อ : 4 ธันวาคม 2555 เวลา 11:22


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาล

ปิด
โดย : วนิดา ทองแปลง
จาก : เมือง, มุกดาหาร
เมื่อ : 1 ธันวาคม 2555 เวลา 13:53


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ปวงไทยสืบไป

ปิด
โดย : สุภัย ทับลัง
จาก : -
เมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 01:36


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ปิด
โดย : แทนนิตย์ นาใจ
จาก : แม่สาย, เชียงราย
เมื่อ : 2 ธันวาคม 2555 เวลา 08:44


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

ปิด
โดย : Narin Phontongtin
จาก : เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 4 ธันวาคม 2555 เวลา 13:57


คำถวายพระพร :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ปิด
โดย : วรรณศิริ เศรษฐิศักดิ์โก
จาก : เขาชะเมา, ระยอง
เมื่อ : 13 ธันวาคม 2555 เวลา 10:49


คำถวายพระพร :
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ