รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนสำหรับ Hilux Vigo 4x2 (CNG)
 • รุ่นรถโตโยต้า: Hilux Vigo 4x2 (CNG)
 • โมเดล: TGN 16 4x2
 • เครื่องยนต์: 2TR-FE
 • ระบบส่งกำลัง: Manual
 • Displacement: 2,700 CC.
 • Part Name
 • เปลี่ยนทุกๆ
  (กม.)
 • จำนวน
 • ราคาต่อหน่วย (บาท)
 • ราคารวม (บาท)
  • ระยะทาง (กม.) / เดือน / ปี
  • 10,000
  • 20,000
  • 30,000
  • 40,000
  • 50,000
  • 60,000
  • 70,000
  • 80,000
  • 90,000
  • 100,000
  • 6 เดือน
  • 12 เดือน
  • 18 เดือน
  • 24 เดือน
  • 30 เดือน
  • 36 เดือน
  • 42 เดือน
  • 48 เดือน
  • 54 เดือน
  • 60 เดือน
 • • เคมีภัณฑ์
 • น้ำมันเครื่อง (MOTOR OIL.10W-30 SM (GALLON))
  Capacity:
 • 10,000
 • 1
 • 800.00
 • 800.00
 • 800.00
  4.0L
 • 800.00
  4.0L
 • 800.00
  4.0L
 • 800.00
  4.0L
 • 800.00
  4.0L
 • 800.00
  4.0L
 • 800.00
  4.0L
 • 800.00
  4.0L
 • 800.00
  4.0L
 • 800.00
  4.0L
 • น้ำมันเครื่อง (MOTOR OIL.10W-30 SM (Litre))
  Capacity:
 • 10,000
 • 2
 • 210.00
 • 420.00
 • 420.00
  1.6L
 • 420.00
  1.6L
 • 420.00
  1.6L
 • 420.00
  1.6L
 • 420.00
  1.6L
 • 420.00
  1.6L
 • 420.00
  1.6L
 • 420.00
  1.6L
 • 420.00
  1.6L
 • 420.00
  1.6L
 • น้ำมันเบรค (BRAKE FLUID (BOTTLE))
  Capacity:
 • 40,000
 • 2
 • 115.00
 • 230.00
 • 230.00
  2.0L
 • 230.00
  2.0L
 • น้ำมันเกียร์ (GEAR OIL.SUPER L GL5)
  Capacity:
 • 40,000
 • 4
 • 125.00
 • 500.00
 • 500.00
  3.2L
 • 500.00
  3.2L
 • รวมเคมีภัณฑ์
 • 1,220.00
 • 1,220.00
 • 1,220.00
 • 1,950.00
 • 1,220.00
 • 1,220.00
 • 1,220.00
 • 1,950.00
 • 1,220.00
 • 1,220.00
 • • อะไหล่
 • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER)
 • 10,000
 • 1
 • 200.00
 • 200.00
 • 200.00
 • 200.00
 • 200.00
 • 200.00
 • 200.00
 • 200.00
 • 200.00
 • 200.00
 • 200.00
 • 200.00
 • หัวเทียน (Spark Plug)
 • 40,000
 • 4
 • 215.00
 • 860.00
 • 860.00
 • 860.00
 • ไส้กรองอากาศ (Air Filter)
 • 40,000
 • 1
 • 830.00
 • 830.00
 • 830.00
 • 830.00
 • กรองแอร์ (Cabin Air Filter)
 • 20,000
 • 1
 • 460.00
 • 460.00
 • 460.00
 • 460.00
 • 460.00
 • 460.00
 • 460.00
 • กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (FILTER ASSY,FUEL)
 • 80,000
 • 1
 • 10,505.00
 • 10,505.00
 • 10,505.00
 • รวมอะไหล่
 • 200.00
 • 660.00
 • 200.00
 • 2,350.00
 • 200.00
 • 660.00
 • 200.00
 • 12,855.00
 • 200.00
 • 660.00
 • รวมค่าแรง (485 บาท / 1ชม.)
 • Free
 • Free
 • Free
 • Free
 • Free
 • 1,455.00
 • 1,115.50
 • 1,746.00
 • 1,115.50
 • 1,455.00
 • รวมค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่ (บาท)
 • 1,420.00
 • 1,880.00
 • 1,420.00
 • 4,300.00
 • 1,420.00
 • 1,880.00
 • 1,420.00
 • 14,805.00
 • 1,420.00
 • 1,880.00
 • รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)
 • 1,420.00
 • 1,880.00
 • 1,420.00
 • 4,300.00
 • 1,420.00
 • 3,335.00
 • 2,535.50
 • 16,551.00
 • 2,535.50
 • 3,335.00


หมายเหตุ

 1. ราคาที่ปรากฏเป็นราคาสำรวจ ณ เดือนพฤศจิกายน 2555
 2. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. อัตราค่าแรงที่นำมาคำนวณอ้างอิงจากอัตราค่าแรงกลาง (อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่)
 4. การคำนวณนี้เป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการตรวจเช็คตามระยะทางหรือเวลาเท่านั้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นจากงานบริการจริง
 5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่ และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า