รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนสำหรับ Hilux Vigo Prerunner
 • รุ่นรถโตโยต้า: Hilux Vigo Prerunner
 • โมเดล: KUN36
 • เครื่องยนต์: 1KDFTV
 • ระบบส่งกำลัง: MANUAL
 • Displacement: 3,000cc.
 • Part Name
 • เปลี่ยนทุกๆ
  (กม.)
 • จำนวน
 • ราคาต่อหน่วย (บาท)
 • ราคารวม (บาท)
  • ระยะทาง (กม.) / เดือน / ปี
  • 10,000
  • 20,000
  • 30,000
  • 40,000
  • 50,000
  • 60,000
  • 70,000
  • 80,000
  • 90,000
  • 100,000
  • 6 เดือน
  • 12 เดือน
  • 18 เดือน
  • 24 เดือน
  • 30 เดือน
  • 36 เดือน
  • 42 เดือน
  • 48 เดือน
  • 54 เดือน
  • 60 เดือน
 • • เคมีภัณฑ์
 • น้ำมันเครื่องดีเซล (MOTOR OIL.10W-30CF-4 (GALLON))
  Capacity:
 • 10,000
 • 1
 • 840.00
 • 840.00
 • 840.00
  6L
 • 840.00
  6L
 • 840.00
  6L
 • 840.00
  6L
 • 840.00
  6L
 • 840.00
  6L
 • 840.00
  6L
 • 840.00
  6L
 • 840.00
  6L
 • 840.00
  6L
 • น้ำมันเครื่องดีเซล (MOTOR OIL.10W-30CF-4 (Litre))
  Capacity:
 • 10,000
 • 1
 • 145.00
 • 145.00
 • 145.00
  0.9L
 • 145.00
  0.9L
 • 145.00
  0.9L
 • 145.00
  0.9L
 • 145.00
  0.9L
 • 145.00
  0.9L
 • 145.00
  0.9L
 • 145.00
  0.9L
 • 145.00
  0.9L
 • 145.00
  0.9L
 • น้ำมันเบรค (BRAKE FLUID (BOTTLE))
  Capacity:
 • 40,000
 • 2
 • 115.00
 • 230.00
 • 230.00
  2L
 • 230.00
  2L
 • น้ำมันเฟืองท้าย (DIFF.OIL SAE90 GL-5)
  Capacity:
 • 40,000
 • 3.4
 • 2,250.00
 • 7,650.00
 • 7,650.00
  3.4L
 • 7,650.00
  3.4L
 • รวมเคมีภัณฑ์
 • 985.00
 • 985.00
 • 985.00
 • 8,865.00
 • 985.00
 • 985.00
 • 985.00
 • 8,865.00
 • 985.00
 • 985.00
 • • อะไหล่
 • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER)
 • 10,000
 • 1
 • 200.00
 • 200.00
 • 200.00
 • 200.00
 • 200.00
 • 200.00
 • 200.00
 • 200.00
 • 200.00
 • 200.00
 • 200.00
 • 200.00
 • ปะเก็นนัทข้างเกียร์ (GASKET OIL PAN DRAIN)
 • 10,000
 • 1
 • 19.00
 • 19.00
 • 19.00
 • 19.00
 • 19.00
 • 19.00
 • 19.00
 • 19.00
 • 19.00
 • 19.00
 • 19.00
 • 19.00
 • ไส้กรองอากาศ (Air Filter)
 • 30,000
 • 1
 • 815.00
 • 815.00
 • 815.00
 • 815.00
 • 815.00
 • ปะเก็นตัวถ่ายน้ำมันเครื่อง (Gasket for differential oil)
 • 40,000
 • 2
 • 48.00
 • 96.00
 • 96.00
 • 96.00
 • กรองแอร์ (Canbin Air Filter)
 • 30,000
 • 1
 • 455.00
 • 455.00
 • 455.00
 • 455.00
 • 455.00
 • รวมอะไหล่
 • 219.00
 • 219.00
 • 1,489.00
 • 315.00
 • 219.00
 • 1,489.00
 • 219.00
 • 315.00
 • 1,489.00
 • 219.00
 • รวมค่าแรง (480 บาท / 1ชม.)
 • Free
 • Free
 • Free
 • Free
 • Free
 • 1,440.00
 • 1,104.00
 • 1,728.00
 • 1,104.00
 • 1,440.00
 • รวมค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่ (บาท)
 • 1,204.00
 • 1,204.00
 • 2,474.00
 • 9,180.00
 • 1,204.00
 • 2,474.00
 • 1,204.00
 • 9,180.00
 • 2,474.00
 • 1,204.00
 • รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)
 • 1,204.00
 • 1,204.00
 • 2,474.00
 • 9,180.00
 • 1,204.00
 • 3,914.00
 • 2,308.00
 • 10,908.00
 • 3,578.00
 • 2,644.00


หมายเหตุ

 1. ราคาที่ปรากฏเป็นราคาสำรวจ ณ เดือนพฤศจิกายน 2555
 2. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. อัตราค่าแรงที่นำมาคำนวณอ้างอิงจากอัตราค่าแรงกลาง (อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่)
 4. การคำนวณนี้เป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการตรวจเช็คตามระยะทางหรือเวลาเท่านั้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นจากงานบริการจริง
 5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่ และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า