Position: Technician(ช่างเทคนิค) ด่วน!!

Job Description: สายงานที่รองรับ :
- ฝ่ายบริหารโรงงาน เช่น การซ่อมบำรุง ดูแลสาธาณูปโภคต่างๆ การควบคุมกระบวนการผลิต ฯลฯ
- แผนกปั๊มชิ้นส่วน
- แผนกเชื่อมตัวถัง
- แผนกประกอบชิ้นส่วน
- แผนกสี
- แผนกประกอบ
- แผนกเรซิน (ฉีดพลาสติก)
- จัดส่งชิ้นส่วนการประกอบ
- ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
- บริการด้านเทคนิค

คุณสมบัติ:
1. จบการศึกษาระดับ ปวส. ในสาขาเทคนิคการผลิต (เครื่องมือกล / แม่พิมพ์โลหะ / แม่พิมพ์พลาสติก) ช่างกลโรงงาน ไฟฟ้ากำลัง (เครื่องกลไฟฟ้า/ ติคตั้งไฟฟ้า) เทคนิคอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมการผลิต / ติดตั้งและบำรุงรักษา) ซ่อมบำรุง ช่างยนต์ เทคนิคโลหะ/เชื่อมโลหะ อิเล็กทรอนิกส์ เขียนแบบเครื่องกล แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป
3. อายุระหว่าง 18-25 ปี
4. พ้นภาระทางการทหารแล้ว (ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด.)
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

หรือ แนบประวัติส่วนตัวส่งมาทาง klimsuma@toyota.co.th
Location: Samrong (Samutprakarn), Gateway & Banpho (Chachoengsao)
Remarks: หากมีประสบการณ์ทางด้านโรงงาน หรือ ตรงกับตำแหน่งงานที่รองรับจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Expiry Date: 10/31/2013