สมัครงาน

ปัจจุบัน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

 


Job Title
ตำแหน่งงาน
Unit (s)
อัตรา
Location
สถานที่ทำงาน
Posted Date
วันที่ประกาศ

Job Description : Work as district manager
  To coordinate and communicate with dealers about policy and activities
  To support and advise dealers
  To visit dealers consistently
  To report market situation of each dealer to Regional Head
Qualifications : Male only
  Age not over 26 years old
  Bachelor’s degree Economics , Marketing or related field
  Good communication skill
  Good command in English (Toeic score 550 minimum)
  Good computer literacy (M.S.Office)
  Able to travel to up-country independently
  Working location at Toyota Bangkok Office (CRC Building All Seasons Place ,Wireless road)

Job Description : Production planning
  Operation management in manufacturing
Qualifications : Age not over 26 years old
  Male or Female
  Good command in English ( Toeic score over 550 )
  Able to work in Chacheongsao province
  Bachelor degree in management,operation management and industrial education

Job Description : Develop and implement marketing strategy as repurchase program
  Develop and implement value chain package
Qualifications : Male only
  Age not over 25 years old
  Able to travel upcountry
  GPA not less than 2.70
  Good command in English (TOEIC score: 550 minimum)
  Workplace at CRC Building, All Seasons Place nearby BTS Ploenchit station

Job Description : Manpower management
  Manpower planning
  Welfare and benefit management
  ICT (Intra Company Transference) project management
Qualifications : Male or Female
  Age not over 25 years old
  Bachelor’s degree or above in Political Science, Economics, Business Management or related field
  GPA not less than 2.70
  Good command in English, TOEIC score not less than 600
  Good computer literacy ( M.S.Office )

Job Description : Support Japanese coordinators
  Handle administrative tasks and projects as assigned
  Translate Japanese to Thai and Thai to Japanese both in document and meeting
  Coordinate between Japanese and Thai staffs
Qualifications : Female only
  Age not over 30 years old
  Japanese proficiency level (N1 or N2)
  Good command in English
  Able to use Microsoft Office
  Work location at Chachoengsao province

Job Description : Audit and follow-up the safety progress of project
  Monitor or evaluate the working environment of company, approve and check the report document of working environment monitoring
  Audit and propose to comply with the safety, occupational health, and working environmental law and regulation
  Analyze job to hazard identification and set the preventive procedures to company
Qualifications : Male or Female
  Bachelor’s degree in Safety Engineering, Occupational Health, or related fields
  GPA not less than 2.70
  Good command of in English (TOEIC score: 550 minimum)
  Able to travel upcountry and oversea depending on assignments
  Pass or exempted military service (Male)

Job Description : Greet and welcome visitors with proper manner
  Direct visitors to the appropriate person and office
  Answer, screen, and transfer incoming phone calls
  Provide basic and accurate information via phone and email
Qualifications : Female Only
  Age not over 25 years old
  Good command in English (TOEIC score: 550 )
  Service mind and able to work under pressure
  Able to work at Headquarter (Samrong, Samutprakarn) or Bangkok Office (Allseason Place, Wireless Road)

Job Description : Make progressive and construction report
  Estimate the construction cost
  Design the construction scope upon the requirement of clients
  Set and follow-up through the projects
Qualifications : Male only
  Age not over 25 years old
  Bachelor’s degree in Civil Engineering
  GPA not less than 2.50
  Good command in English (TOEIC score: 550 minimum)
  Good computer literacy ( M.S.Office, Auto CAD)
  Own a valid driver license for Thailand
  Pass or exempted military service
  Able to work under pressure

Job Description : สนับสนุนงานการผลิต (แผนกเชื่อม ทำสี การประกอบ ควบคุมคุณภาพ หรือซ่อมบำรุง)
  จัดหา ดูแล หรือตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
  ประสานงาน ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลแก่ผู้บังคับบัญชา
  สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมด้านการปรับปรุงมาตรฐานตามนโยบายบริษัท
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications : เพศชาย อายุระหว่าง 20-27 ปี
  ระดับการศึกษา ปวส. วิชาอุตสาหกรรม
  - สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม)
  - สาขาวิชาไฟ้ฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
  - สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม
  เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป
  สามารถโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
  สามารถสื่อสาร อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
  สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานสำโรง จ.สมุทรปราการ หรือโรงงานบ้านโพธิ์ หรือโรงงานเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา
  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

Job Description : Production Engineering
  Maintenance and Utilities
  Production Planning
Qualifications : Male / Female
  Age not over 26 years old
  Bachelor Degree in Industrial Engineering / Mechanical Engineering or related field
  GPA not less than 2.50
  Good command in English (TOEIC score: 550 at minimum / 750 recommended)
  Good computer literacy
  Able to work at Samrong (Samutprakan province) or Chachoengsao Province
  Work well under pressure
  Pass or exempted military service (male)