สมัครงาน

ปัจจุบัน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

 


Job Title
ตำแหน่งงาน
Unit (s)
อัตรา
Location
สถานที่ทำงาน
Posted Date
วันที่ประกาศ

Job Description : Attend and coordinate to company’s visitor
  Support HR Department
Qualifications : Female Only
  Age not over 25 years old
  Good command in English (TOEIC score: 550 )
  Service mind
  Able to work at Headquarter (Samrong, Samutprakarn) or Bangkok Office (Allseason Place, Wireless Road)

Job Description : Daily receive payment
  Issue receipt and tax receipt
  Follow up delay payment
  Penalty charge on overdue payment
  Follow up dealer to increase collateral
  Land appraisal
Qualifications : Male and Female
  Age not over 25 years old
  Bachelor Degree in Finance ,Accounting ,Economics or related field
  Good command in English (Toeic score 550 minimum)
  Good computer literacy (M.S.Office,SAP, Oracle)
  Able to work in upcountry

Job Description : Set goals for market share and growth
  Develop and implement appropriate strategies by selecting, segmenting, targeting markets, and promoting products and services
  Plan and arrange campaigns to launch out
  Determine an approach to set prices for products and services
  Develop plans for advertising, sales promotion, public relations, personal selling, and sales management
Qualifications : Male only
  Age not over 25 years old
  Able to travel upcountry
  GPA not less than 2.70
  Good command in English (TOEIC score: 550 minimum)
  Able to travel upcountry
  Workplace at CRC Building, All Seasons Place nearby BTS Ploenchit station

Job Description : สนับสนุนงานการผลิต (แผนกเชื่อม ทำสี การประกอบ ควบคุมคุณภาพ หรือซ่อมบำรุง)
  จัดหา ดูแล หรือตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
  ประสานงาน ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลแก่ผู้บังคับบัญชา
  สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมด้านการปรับปรุงมาตรฐานตามนโยบายบริษัท
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications : เพศชาย อายุระหว่าง 20-27 ปี
  ระดับการศึกษา ปวส. วิชาอุตสาหกรรม
  - สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม)
  - สาขาวิชาไฟ้ฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
  - สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม
  เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป
  สามารถโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
  สามารถสื่อสาร อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
  สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานสำโรง จ.สมุทรปราการ หรือโรงงานบ้านโพธิ์ หรือโรงงานเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา
  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

Job Description : Make progressive and construction report
  Estimate the construction cost
  Design the construction scope upon the requirement of clients
  Set and follow-up through the projects
Qualifications : Male only
  Age not over 25 years old
  Bachelor’s degree in Civil Engineering
  GPA not less than 2.50
  Good command in English (TOEIC score: 550 minimum)
  Good computer literacy ( M.S.Office, Auto CAD)
  Own a valid driver license for Thailand
  Pass or exempted military service
  Able to work under pressure

Job Description : To coordinate and communicate with dealer
  To support and advise dealers for doing
  To visit dealers consistently
  To report market situation of each dealer to Regional Head
Qualifications : Male only
  Age not over 26 years old
  Bachelor’s degree Economics , Marketing or related field
  Good communication skill
  Good command in English (Toeic score 550 minimum)
  Good computer literacy ( M.S.Office )
  Able to travel to up-country independently
  Working location at Toyota Bangkok Office (CRC Building All Seasons Place ,Wireless road)

Job Description : Audit and follow-up the safety progress of project
  Monitor or evaluate the working environment of company, approve and check the report document of working environment monitoring
  Audit and propose to comply with the safety, occupational health, and working environmental law and regulation
  Analyze job to hazard identification and set the preventive procedures to company
Qualifications : Male or Female
  Bachelor’s degree in Occupational Health or related fields
  GPA not less than 2.70
  New graduate are welcome
  Good command of in English (TOEIC score: 550 minimum)
  Able to travel upcountry and oversea depending on assignments
  Pass or exempted military service (Male)

Job Description : Production Engineering
  Maintenance and Utilities
  Production Planning
Qualifications : Male / Female
  Age not over 26 years old
  Bachelor Degree in Industrial Engineering / Mechanical Engineering or related field
  GPA not less than 2.50
  Good command in English (TOEIC score: 550 at minimum / 750 recommended)
  Good computer literacy
  Able to work at Samrong (Samutprakan province) or Chachoengsao Province
  Work well under pressure
  Pass or exempted military service (male)

Job Description : Responsible for all career development activities
  1) Career/succession plan
  2) Talent management
  3) Organization management
  4) Database management
Qualifications : Male or Female
  Age not over 25 years old
  Bachelor’s degree Economics , BBA , HRM or related field
  New graduate are welcome
  GPA not less than 2.70
  Good personality and interpersonal skill
  Strong analytical skill
  Good command in English (Toeic score 600 minimum)