สมัครงาน

ปัจจุบัน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

 


Job Title
ตำแหน่งงาน
Unit (s)
อัตรา
Location
สถานที่ทำงาน
Posted Date
วันที่ประกาศ

Job Description : Responsible for all career development activities
  1) Career/succession plan
  2) Talent management
  3) Organization management
  4) Database management
Qualifications : Male or Female
  Age not over 25 years old
  Bachelor’s degree Economics , BBA , HRM or related field
  New graduate are welcome
  GPA not less than 2.50
  Good personality and interpersonal skill
  Strong analytical skill
  Good command in English (Toeic score 600 minimum)

Job Description : Plan and manage activity at the Sport Complex
  Give an instruction of how to work out and how to use exercise machines suitably
  Act as a trainer in Sport Complex
  Design a diet or weight-losing program upon employees request
  Plan and control the maintenance of exercise machines
  Support and cooperate with HR Department for other assignments
Qualifications : Male only
  Age not over 26 years old
  Bachelor degree in Sport Science or related field
  Basic Communication in English
  Able to work in Chacheongsao Province
  Good personality

Job Description : Developing and planning marketing strategy of commercial vehicle
  Organize marketing activities
  Other assignments
Qualifications : Male or Female , Thai Nationality
  Age not over 25 years old
  Bachelor’s degree or higher in Marketing , Economics or Communication Arts
  New graduate are welcome
  GPA not less than 2.50
  Good presentation and interpersonal skill
  Strong creativity and analytical
  Good command of English, TOEIC score 550 (minimum)
  Pass or exempted military service
  Working location at Toyota Bangkok Office (CRC Building All Seasons Place ,Wireless road)

Job Description : Responsible for procurement process of new project, construction & ME improvement
  Process the procurement in line with company procurement regulation
Qualifications : Male only
  Age not over 25 years old
  Bachelor Degree in Civil Engineering
  Good command in English (Toeic score 550 minimum)
  Good computer literacy ( M.S.Office, Auto CAD)
  Driving Skill with License
  Pass or exempted military service
  Can work under pressure

Job Description : Support Japanese coordinators
  Handle projects of new Export Part Packing
Qualifications : Female
  Age not over 30 years old
  Japanese proficiency level; N1 or N2
  Good command in English
  Able to use Microsoft Office
  Able to travel and work upcountry

Job Description : Support Customer Retention Management
Qualifications : Male only
  Bachelor Degree in Computer field or related field
  Age not over 25 years old
  Good Command in English (TOEIC minimum 550)

Job Description : Set goals for market share and growth
  Develop and implement appropriate strategies by selecting, segmenting and targeting markets, and promoting products and services to those markets
  Make decisions regarding products, such as choosing labels or packaging
  Work on developing new products
  Determine an approach to pricing and set prices for products and services
  Develop plans for advertising, sales promotion, public relations, personal selling and sales management
Qualifications : Male or Female
  Bachelor degree or Higher in Marketing, Economics, Business Administration, Engineering or Related Field
  Able to travel upcountry
  GPA not less than 2.70
  Age not over 25 years old
  Good command of English, TOEIC score 550 (minimum)
  Able to work under pressure
  Working location at Toyota Bangkok Office (CRC Building All Seasons Place Wireless road)

Job Description : Attend and coordinate to company’s visitor
  Support HR Department
Qualifications : Female Only
  Age not over 25 years old
  Bachelor Degree in Social Science or related field
  Good personality
  Good command in English
  Have service mind
  Able to work at Headquarters (Samrong, Samutprakarn) or Bangkok Office (Allseasons Place, Wireless Road)

Job Description : สนับสนุนงานการผลิต (แผนกเชื่อม / ทำสี / การประกอบ / ควบคุมคุณภาพ / ซ่อมบำรุง)
  จัดหา / ดูแล / ตรวจสอบ อุปกรณ์เครื่องมือ ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
  ประสานงาน / ตรวจสอบ / ติดตาม และรายงานผลแก่ผู้บังคับบัญชา
  สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมด้านการปรับปรุงมาตรฐานตามนโยบายบริษัทฯ
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications : เพศชาย อายุระหว่าง 20-27 ปี
  ระดับการศึกษา ปวส. วิชาอุตสาหกรรม
  - สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม)
  - สาขาวิชาไฟ้ฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
  - สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม
  เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป
  สามารถโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
  สามารถสื่อสาร / อ่าน / เขียน ภาษาอังกฤษได้
  สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานสำโรง (สมูทรปราการ) หรือ โรงงานบ้านโพธิ์, โรงงงานเกตเวย์ (ฉะเชิงเทรา)
  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่