ศูนย์บริการโตโยต้า

มั่นใจในคุณภาพและบริการจากศูนย์บริการมาตรฐาน ระบบไฮบริดของโตโยต้าเป็นการผสานการทำงานของเครืื่องยนต์ มอเตอร์ขับเคลื่อนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องชาร์จไฟจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าภายนอก เหมือน
รถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วไป

ศูนย์บริการโตโยต้าทุกแห่ง 300 สาขา พร้อมบริการรถยนต์ไฮบริด
ความพร้อมด้านบุคลากรที่ผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และเครืองมือพิเศษสำหรับ การวิเคราะห์และตรวจสอบเฉพาะระบบไฮบริด ที่มีประสิทธิภาพ

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โตโยต้า 24 ชม. (Customer Call Center)
บริการตอบข้อซักถามรวมทั้งให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าไฮบริด และความช่วยเหลือฉุกเฉินกับทุกท่าน เพียงติดต่อเราที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โตโยต้า 24 ชม.
หมายเลขโทรศัพท์ 02-386-2000 หรือ 1800-238-444 (โทรฟรีเฉพาะต่างจังหวัด)

ศูนย์สนับสนุนด้านเทคนิคส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนการวิเคราะห์ด้านเทคนิคของผู้แทนจำหน่าย โดยจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ด้านเทคนิค (TDC*) ในกรุงเพทฯ, ภาคกลาง และศูนย์สนับสนุนด้านเทคนิคประจำภูมิภาค (RTSB**) ตั้งอยู่ที่จังหวัดศูนย์กลางของทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคประจำภูมิภาค (Resident Engineer) พร้อมเดินทางไปให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ด้านเทคนิคให้กับผู้แทนจำหน่ายและลูกค้าในทุกภูมิภาคได้อย่างรวดเร็วฉับไว

* ศูนย์วิเคราะห์ด้านเทคนิค (Technical Diagnosis Center : TDC)
** ศูนย์สนับสนุนด้านเทคนิคประจำภูมิภาค (Regional Technical Service Branch : RTSB)

ความห่วงใยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากการขยายการรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ไฮบริดที่ 5 ปี โดยไม่จำกัดระยะทางแล้วโตโยต้ายังใส่ใจและให้ความสำคัญต่อการกำจัดแบตเตอรี่ฯ ที่ไม่กระทบต่อสภาวะแวดล้อมด้วยเช่นกัน โดยจะรับแบตเตอรี่ที่ชำรุดสำหรับรถยนต์ที่ผลิตและจำหน่ายจากบริษัทโตโยต้าฯ และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ซึ่งจะมีการส่งแบตเตอรี่กลับไปที่ศูนย์กำจัดแบตเตอรี่ในประเทศญี่ปุ่น ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ บริษัท โตโยต้าฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด (ในประเทศอเมริกา จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 200 เหรียญสหรัฐ ต่อลูก)