กลับหน้าแรก

ร่วมก้าวสู่ปีที่ 55 ไปกับโตโยต้า

เพียงแชร์ความประทับใจที่คุณมี กับโตโยต้าตลอดเวลาที่ผ่านมา

ลุ้นรับ

 • LED SMART DIGITAL TV 55 นิ้ว 1 รางวัล
 • กล้องติดรถยนต์ T638 FULL HD 1080P 54 รางวัล

วันนี้ – 30 กันยายน 2560

กิจกรรมการร่วมสนุก

กิจกรรมการร่วมสนุก ก้าวสู่ปีที่ 55 ไปกับโตโยต้า ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่

 • กิจกรรมที่ 1 ร่วมแชร์ความประทับใจ ที่คุณมีกับโตโยต้าตลอดเวลาที่ผ่านมา

  ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

  เมื่อร่วมกิจกรรมแล้ว คุณจะเริ่มสะสมคะแนนเพื่อ ใช้ในการสุ่มจับรางวัลทุกๆ เดือน เป็นเวลา 4 เดือน
  ร่วมแชร์ความประทับใจ

 • กิจกรรมที่ 2 ร่วมตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้ โตโยต้าเพียงวันละ 1 คำถาม

  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ต่อเนื่อง ทุกวันจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

  ทุกๆ ครั้งที่คุณตอบคำถาม คุณจะได้คะแนนเพิ่ม ครั้งละ 1 คะแนน เพื่อสะสมไว้ใช้ในการสุ่มจับรางวัลทุกๆ เดือน เป็นเวลา 4 เดือน ดังนั้น ยิ่งตอบคำถามมาก ก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลมาก

รางวัล และการประกาศผล

ทุกๆ เดือน จะมีการแจกรางวัลทั้งสิ้น 55 รางวัลได้แก่

LED SMART DIGITAL TV 55 นิ้ว

มูลค่า 17,990 บาท

จำนวน 1 รางวัล

กล้องติดรถยนต์ T638 Full HD 1080p

มูลค่า 1,090 บาท

จำนวน 54 รางวัล

โดยจะมีการจับรางวัลและประกาศผลใน

 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
 • วันที่ 5 สิงหาคม 2560
 • วันที่ 5 กันยายน 2560
 • วันที่ 5 ตุลาคม 2560

รวมรางวัลทั้งสิ้น 220 รางวัล

มูลค่า 307,400 บาท

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอย่างอื่นได้
 • การสุ่มจับรางวัลจะมีขึ้นในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม, 3 สิงหาคม, 1 กันยายน และ 3 ตุลาคม 2560 ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • การประกาศผล จะมีขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม, 5 สิงหาคม, 5 กันยายน และ 5 ตุลาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ www.toyota.co.th/55years/activity
 • ผู้โชคดีสามารถติดต่อยืนยันการรับรางวัล โดยระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่โดยละเอียด และอ้างอิงชื่อตาม Facebook Account ที่ได้รับรางวัลมาที่
  • E-mail : prize55years@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0-2357-1558
   ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ 10.30 - 17.30 น. เท่านั้น
  • ที่อยู่ตัวแทนส่งของที่ระลึก :
   บจก. นิมบัส อินเตอร์แอคทิฟ
   104/2 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดโอนเข้า
  ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
  ชื่อบัญชี บจก. นิมบัส อินเตอร์แอคทิฟ
  เลขที่บัญชี 056-2-38547-5
 • ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงานและครอบครัวของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า, บริษัทโฆษณา และบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการนี้
 • ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

กติกาการร่วมสนุก

กิจกรรมการร่วมสนุก ก้าวสู่ปีที่ 55 ไปกับโตโยต้า ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่

 • กิจกรรมที่ 1 ร่วมแชร์ความประทับใจ ที่คุณมีกับโตโยต้าตลอดเวลาที่ผ่านมา

  ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

  เมื่อร่วมกิจกรรมแล้ว คุณจะเริ่มสะสมคะแนนเพื่อ ใช้ในการสุ่มจับรางวัลทุกๆ เดือน เป็นเวลา 4 เดือน


  ร่วมแชร์ความประทับใจ
 • กิจกรรมที่ 2 ร่วมตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้ โตโยต้าเพียงวันละ 1 คำถาม

  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ต่อเนื่อง ทุกวันจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

  ทุกๆ ครั้งที่คุณตอบคำถาม คุณจะได้คะแนนเพิ่ม ครั้งละ 1 คะแนนเพื่อสะสมไว้ใช้ในการสุ่มจับรางวัล ทุกๆ เดือน เป็นเวลา 4 เดือน ดังนั้น ยิ่งตอบคำถามมาก ก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลมาก

รางวัล

รางวัล และการประกาศผล

ทุกๆ เดือน จะมีการจับรางวัลทั้งสิ้น 55 รางวัลได้แก่

LED SMART DIGITAL TV 55 นิ้ว

มูลค่า 17,990 บาท

จำนวน 1 รางวัล

กล้องติดรถยนต์ T638 Full HD 1080p

มูลค่า 1,090 บาท

จำนวน 54 รางวัล

โดยจะมีการจับรางวัลและประกาศผลใน

 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
 • วันที่ 5 สิงหาคม 2560
 • วันที่ 5 กันยายน 2560
 • วันที่ 5 ตุลาคม 2560

รวมรางวัลทั้งสิ้น 220 รางวัล

มูลค่า 307,400 บาท

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอย่างอื่นได้
 • ผู้โชคดีสามารถติดต่อยืนยันการรับรางวัล โดยระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่โดยละเอียด และอ้างอิงชื่อตาม Facebook Account ที่ได้รับรางวัลมาที่
  • E-mail : prize55years@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0-2357-1558
  • ที่อยู่ตัวแทนส่งของที่ระลึก : บจก. นิมบัส อินเตอร์แอคทิฟ 104/2 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม. 10400

  ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ 8.00 - 17.00 น.เท่านั้น และต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชี xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงานและครอบครัวของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า, บริษัทโฆษณา และบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการนี้
 • ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด